Charitní pracovníci zamířili na Velehrad Zobrazit fotogalerii
3. listopadu 2022 Aktuality

Charitní pracovníci zamířili na Velehrad

Několik desítek charitních pracovníků z různých míst olomoucké arcidiecéze zamířilo ve čtvrtek 3. listopadu na Velehrad. V poutním domě Stojanov pro všechny vedl duchovní obnovu františkánský kněz. P. Antonín Klaret Dabrowski.

Ve svých dvou promluvách se zaměřil především na téma pokoje. „Proč jsme někdy podráždění a nervózní? Protože v sobě nenalézáme pokoj. Myslím, že největší křesťanské poselství k dnešku je přinášení pokoje. Ten bychom ze srdce neměli ztratit ani, když se dějí válečné hrůzy a měli bychom ho přát všem lidem. A Bůh moc dobře ví, kdo je toho pokoje hoden, na kom spočine. Pokud ho někomu přejeme, tak o něj nepřijdeme. Naopak ho můžeme ještě rozmnožit. Když pokoj zvěstujeme a přinášíme druhým, naplní nás to navíc radostí. Někdy k tomu stačí úsměv a dobré slovo. Lidé potom druhé přijímají jako bratry a sestry. Na nás potom je, abychom tak druhé skutečně viděli. Nestačí, abychom v našich klientech viděli bratry a sestry jen tak navenek, ale skutečně hluboko v srdci. V Charitě jste neustále v kontaktu s lidmi. Je to prostředí, do kterého nás Pán poslal, abychom tam přinášeli jeho pokoj. Je to vlastně náš apoštolát a poslání od Pána Boha. Toto poslání nacházet špetku dobra v sobě i druhých lidech, je ale samozřejmě možné uplatnit v každém zaměstnání,“ řekl mimo jiné P. Dabrowski. Posluchačům také připomněl slova kardinála Špidlíka, že věčnost vytvářejí vztahy. Po obědě následovala adorace a na ni navázala mše svatá, kterou sloužil P. Vojtěch Šíma.

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj