VÍME AKTUÁLNĚ!

Kde budou peníze pomáhat ?

Letošní Tříkrálovou sbírku sevřel mráz. Ale ledové sevření rozhodně nepostihlo srdce štědrých dárců – vás! V současné době součet Tříkrálové sbírky přesahuje 2 000 000,- Kč! A je jistě vhodnési  opět připomenout, kde budou tyto finance pomáhat. Jako každoročně bude část pomáhat v přímé pomoci občanům Uherskohradišťska. Další část pomůže na rozšíření oprav budovy Centra svaté Ludmily pro osoby s mentálním postižením. A v neposlední řadě budou peníze určeny na rekonstrukci objektu, kde bude sídlit Centrum pro osoby bez přístřeší. O stavu sbírky vás budeme opět průběžně informovat.

Děkujeme vám!

Už se blížíme ke 2 000 000,- Kč!

V současné době je stav našeho počítání více jak  1 900 000,-Kč! Pokoříme hranici 2 000 000,-Kč? Je to úžasná částka, která je darovaná od srdce a poslouží dobrým věcem. Počítáme však dále a opět vás v nejbližší době budeme o stavu Tříkrálové sbírky našeho regionu informovat.

Již máme více než 1 600 000,-Kč !

Musíme vám s velkou vděčností oznámit, že stav Tříkrálové sbírky je v současné době více než 1 600 000,-Kč!

Součet obsahu pokladniček z 31 obcí a měst našeho regionu je vyšší než minulý rok. Součet z 10 obcí se naopak snížil, ale jenom velmi nepatrně.

Děkujeme za vaši štědrost!

 

Zveme vás do Betléma!

Zveme vás do Betléma!

Jistě všichni znáte nápěvek známé české koledy Půjdem spolu do Betléma. Asi byse mnozí z nás do Betléma vydali, kdybyto neměli tak daleko. Ale díky našemu velmi šikovnému panu údržbářovi a jeho dalším pomocníkům se nám podařilo do Betléma – alespoň toho symbolického jít.

Rekord je pokořen!

Rekord je pokořen!

Dnes byly rozpečetěny poslední pokladničky Tříkrálové sbírky. Byla pokořena magická hranice 2 000 000,-Kč! Obětaví koledníci vykoledovali neskutečnou částku 2 409 046,- Kč!

Tak trochu z jiného soudku..

Tak trochu z jiného soudku..

DPS Boršice přijal nového pracovníka security :-)

 

Již máme 1 000 000,- Kč !

Již máme 1 000 000,- Kč !

Pro dnešní den jsme ukončili počítání pokladniček z Tříkrálové sbírky.

I dnešní den s Tříkrálovou sbírkou

I dnešní den s Tříkrálovou sbírkou

Již od brzkých ranních hodin se opět věnujeme počítání Tříkrálové sbírky.

 

Labyrint podporuje

Termíny dalších setkání:

 

 

 Svépomocná skupina pro osoby s duševním onemocněním:

18. 1. 2017 v 16,00  v prostorách Labyrintu.

 

 Svépomocná skupina pro osoby blízké lidem s duševním onemocněnín:

17. 1. 2017 v 17,00 Velehradská 247, Společenská místnost CHB Ulita

 

 

Svépomocné skupiny

 
 

Klub přátel duše....

 

...a kávy

 
Podpořte nás!
 

Podporují nás

 

 

sponzoři