Azylový dům sv. Vincence

 

 „V životě je velmi mnoho různých cest, ale je jenom na tobě, kterou z nich se vydáš právě Ty…“

 

Adresa: Na hradbách 700, 686 03 Staré Město                                                     
Telefon: 572 542 988

E-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Otto Holeček                               

Konzultační hodiny: nepřetržitý provoz

Příjem nových uživatelů:  pondělí - neděle/   6:00 - 22:00h
Jednání se zájemci: pondělí - pátek/  7:30 - 15:00h

(mimo uvedenu dobu dle dohody)

Kapacita: 30 lůžek

Forma služby: pobytová

Vznik střediska: 13. listopadu 2000

Registrační číslo: 2780805                                  

JSME BEZBARIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ (jedno lůžko)

 

_____________________________________________________________________________

POSLÁNÍ

Azylového domu svatého Vincence je poskytnutí podpory mužům, ženám a párům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ale chtějí danou situaci vyřešit a v co nejkratší možné době se vrátit do běžné společnosti.


KOMU POMÁHÁME

Cílovou skupinu uživatel tvoří osoby bez přístřeší, muži, ženy a páry na okraji společnosti, ve věku 18 až 80 let, plně soběstačný/é, bez základního zabezpečení, bez střechy nad hlavou.

PRINCIPY SLUŽBY

 • Rovnost - přístup bez diskriminace
 • Individualizace – individuální přístup ke každému uživateli a respektování osobních cílů.
 • Respekt - respektování volby, soukromí, názoru  - uplatňování vlastní vůle, jednání na základě vlastních rozhodnutí
 • Důstojnost - zachování lidské důstojnosti
 • Partnerský přístup – společné hledání možností a cest, žádná dikceCÍLE SLUŽBY

 • poskytnutí přístřeší na dobu nezbytně nutnou
 • pomoc při řešení aktuální nepříznivé sociální situace
 • pomoci s návratem do společnosti - resocializace

 

Základní principy aneb co můžeme nabídnout

 • rovnost
 • individualizace
 • respekt
 • důstojnost
 • partnerský přístup

Základníčinnosti poskytované služby

 •  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy

 • poskytnutí ubytování na nezbytně nutnou dobu

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Aktivity nabízené nad rámec základních činností

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (praní, žehlení, úklid)
 • podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností

VŠECHNY SLUŽBY KROMĚ UBYTOVÁNÍ JSOU BEZPLATNÉ

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ   

Platný doklad totožnosti

Dokumenty zařízení nutné pro přijetí nového uživatele:

Žádost o poskytnutí služby - Potvrzení o bezinfekčnosti         

Souhlas GDPR         

 

FOTOGRAFIE: