Azylový dům sv. Vincence

 

 „V životě je velmi mnoho různých cest, ale je jenom na tobě, kterou z nich se vydáš právě Ty…“

 

Adresa: Na hradbách 700, 686 03 Staré Město                                                     
Telefon: 572 542 988, 731 626 194

E-mail: ad.vincence@uhradiste.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Otto Holeček                               

Konzultační hodiny: nepřetržitý provoz

Příjem nových uživatelů:  pondělí - neděle/   6:00 - 22:00h
Jednání se zájemci: pondělí - pátek/  7:30 - 15:00h

Kapacita: 30 lůžek

Rozsah služby: pobytová

Vznik střediska: 13. listopadu 2000

Registrační číslo: 2780805

Pracovní tým: 1 vedoucí pracovník, 1 sociální pracovník, 4 pracovníci v sociálních službách
                                  

JSME BEZBARIÉROVÉ ZAŘÍZENÍ.

 

______________________________________________________________________________________

POSLÁNÍ

Posláním azylového domu svatého Vincence je poskytnutí podpory mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ale chtějí danou situaci vyřešit a v co nejkratší možné době se vrátit do běžné společnosti.


KOMU POMÁHÁME

Cílovou skupinu uživatel tvoří osoby bez přístřeší, muži na okraji společnosti, ve věku 18 až 80 let, plně mobilní a soběstačný, bez základního zabezpečení, navracející se s psychiatrických protialkoholních léčeben, z výkonu trestu odnětí svobody, ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, osoby v krizi a lidi žijící na ulici.

PRINCIPY SLUŽBY

 • Rovnost - přístup bez diskriminace
 • Individualizace – individuální přístup ke každému uživateli a respektování osobních cílů.
 • Respekt - respektování volby, soukromí, názoru  - uplatňování vlastní vůle, jednání na základě vlastních rozhodnutí
 • Důstojnost - zachování lidské důstojnosti
 • Partnerský přístup – společné hledání možností a cest, žádná dikceCÍLE SLUŽBY

 • Poskytnutí přístřeší (zajištění střechy nad hlavou na dobu nezbytně nutnou)
 • Pomoc při řešení aktuální situace (zajištění základních životních potřeb uživatele tj. poskytnutí zázemí, možnost hygieny, přípravy stravy, oděvů, základního poradenství)
 • Stabilizace sociální situace (uplatnění práv, vyřízení osobních záležitostí)
 • Resocializace (získání schopností a dovedností pro život bez závislosti na sociálních službách, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, trénink dovedností)
 • Zvyšování kvality poskytované služby (rozvoj kvality služby v návaznosti na technické zázemí a moderní a efektivní metody práce s osobami bez přístřeší)
 • Prevence přenosných nemocí (dle zdravotních potíží delegovat uživatele k specialistům, jelikož sami často nemají zájem své problémy řešit)

POPIS SLUŽBY

Základní činnosti poskytované služby:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování na nezbytně nutnou dobu
 • pomoc při obnovení kontaktu s rodinou
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Aktivity nabízené nad rámec základních činností

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (praní, žehlení, úklid)
 • podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
 • resocializační programy

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ   

Platný doklad totožnosti

Dokumenty zařízení nutné pro přijetí nového uživatele:

Žádost o poskytnutí sociální služby  a potvrzení o bezinfekčnosti.                     

 

FOTOGRAFIE: