Centrum osobní asistence

 

„Osobní asistent je pro nemocného člověka pomocnou rukou anebo třeba jen oázou klidu a pochopení."

Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště - Rybárny
E-mail: coa@uhradiste.charita.cz
Telefon:  723 702 153 , 572 151 454
Vedoucí projektu: Mgr. Martina Strýčková                        

Provozní doba:

Služby Centra osobní asistence jsou poskytovány nepřetržitě (sedm dní v týdnu včetně svátků, v případě potřeby i v nočních hodinách).

Kancelář: pondělí - pátek  8.00 - 16.30  hod.

 

 

logo Uherské Hradiště

                                                     

_____________________________________________________________________________

Potřebujete ke studiu, práci, trávení volného času, či každodenním úkonům asistenci další osoby?

Potřebujete odlehčit v péči o Vaše zdravotně postižené dítě, partnera či rodiče?

Máte zdravotní postižení a chcete si sám/sama rozhodovat o náplni svého života?

Pokud odpověď na některou z otázek je ANO, pak jsou naše služby určeny přímo VÁM.

 


POSLÁNÍ


Naším posláním je prostřednictvím podpory a péče osobních asistentů zajistit lidem se zdravotním postižením soběstačnost, a tím jim umožnit žít svým běžným způsobem života.


CÍLE


Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

  • žít v přirozeném sociálním prostředí s rodinou, přáteli
  • naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl
  • udržovat kontakt se společenským prostředím.

POPIS SLUŽBY


Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta takové úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránily zdravotní problémy.


KOMU JE SLUŽBA URČENA


Cílovou skupinou osob, kterým poskytujeme služby osobní asistence, jsou lidé se zdravotním postižením bez omezení věku, tzn. dětem, dospělým i seniorům, jejichž soběstačnost je omezena. Podmínkou je vůle uživatele nebo jeho rodiny dosahovat s pomocí osobního asistenta cílů, které by byly bez asistence nemyslitelné nebo jen těžko proveditelné. 

CO VÁM NABÍZÍME

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistenci poskytujeme v domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo domácí prostředí (např. kulturní a vzdělávaí zařízení, střediska volného času, asistence při cestování, při pobytu v lázních, doprovod k lékaři, na úřadech, při nákupech, aj.), v regionu Uherské Hradiště a blízkém okolí.

Rozhodující je volba uživatele, jeho přání a cíle.

 

Zde si můžete stáhnout