Domov pokojného stáří Boršice

 

 

Adresa: Stoprounská 274, 687 09 Boršice                 Borsice_logo                    

E-mail:  domov.borsice@uhradiste.charita.cz

Vedoucí projektu: Mgr. Julie Chovancová
Kapacita: 31

Konzultační hodiny:  PO – PÁ 7:00 - 15:30 hod

Telefon vedoucí: 572 501 130,602 381 821

Telefon zdravotní sestry:572 501 609, 606 766 207


                                

                                     

 

Provoz Domova pokojného stáří Boršice a Odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

Domov pokojného stáří Boršice je zapojena jako partner  do projektu "Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice"

Výsledky projektu za 12 měsíců trvání projektu zde.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

POSLÁNÍ

Posláním Domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče.

CÍL

Vytvořit domov lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a poskytnout klidné bydlení v malém společenství vrstevníků. Dále zajistit naplňování jejich individuálních potřeb, pomoci při zvyšování soběstačnosti a samostatnosti, podporovat aktivity, zájmy a schopnosti jednotlivých uživatelů služby.

CÍLOVÁSKUPINA

Mladší a starší senioři (65 let a více), kteří jsou v nepříznivé sociální situaci díky svému věku, osamělosti, ztrátě soběstačnosti, nemoci, zdravotnímu postižení a nejsou schopni si sami zajistit a uspokojit své životní potřeby.

ROZSAH SLUŽBY

Kapacita domova je 31 lůžek. V Domově je 15 jednolůžkových pokojů, 5 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje. Každý jednolůžkový pokoj má své vlastní sociální zařízení. Domov pokojného stáří má bezbariérový přístup, výtah a kapli, kde se koná každý den mše svatá. Struktura a rozsah základních činností se řídí zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, §49 Domovy pro seniory.

Podrobnější informace naleznete na webu www.uhradiste.charita.cz

 • V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 • Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, splnit kritéria cílové skupiny a zdravotní stav, který nevyžaduje trvalý dohled lékaře, dále pak využívat sociální službu dle zákona č.108/2006 Sb.

Žádost a ceník služby si mohou zájemci vyzvednout osobně v Domově pokojného stáří nebo stáhnout na webových stránkách www.uhradiste.charita.cz

 

Dlouhodobé cíle služby do roku 2020

 1. Vymalovat společné prostory domova a zkrášlit společenské prostory novými prvky tak, aby prostory co nejvíce připomínali domácí prostředí – termín září 2020 – zodpovídá vedoucí – kontrola v zápise z porady
 2. Nakoupení nových matrací pro uživatele a zvýšení komfortu pro uživatele služby– termín do prosince 2019 – zodpovídá vedoucí – kontrola přes dodací list a fakturu

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o umístnění do Domova pokojného stáří  zde.

Ceník služeb Domova pokojného stáří Boršice zde.

Leták ke stažení zde.

Souhlas GDPR zde.