Azylové bydlení Cusanus

 

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života. Nebo změní svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy."

Ralph Waldo EmersonAdresa: Průmyslová 1299, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 501 563, 734 510 396
E-mail: abc@uhradiste.charita.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Zdeněk Vávra

Provozní doba:
Provozní doba          nepřetržitě
Ubytování                 Po - Ne      8:00 až 20:00

Nejsme bezbariérové zařízení.

   logo Uherské Hradiště

 

 

_____________________________________________________________________________

 POSLÁNÍ


Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry u nás nacházejí dočasné ubytování, bezpečné prostředí a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Individuálním přístupem chceme cíleně  přispívat k návratu našich uživatelů do běžného života společnosti.


CÍLE


Cíle služby vzhledem k uživateli


Stabilizovaná sociální situace uživatele

 •  Zajištěné základní potřeby uživatele - dočasné ubytování, možnost přípravy stravy, bezpečné prostředí
 •  Stabilizované ekonomické poměry uživatele

Získání nezávislosti na sociálních službách pro osoby bez přístřeší

 • Uživatel má zajištěný legální příjem
 • Uživatel má zajištěné bydlení

 

Cíle služby vzhledem ke společnosti


Zmírnění dopadů bezdomovectví ve ZK

 • Účast na komunitním plánování
 • Návrat uživatelů do ekonomicky aktivního života
 • Seznamování veřejnosti s problematikou bezdomovectví  


CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří ženy, muži i páry bez přístřeší ve věku od 18 do 70 let.
ABC neposkytuje azylové bydlení osobám, které nejsou soběstačné nebo je jejich soběstačnost výrazně omezena (např. vyžadují bezbariérový přístup, potřebují trvalý dohled apod.). 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Lidská důstojnost - vytváření podmínek pro uplatňování práv uživatele.
 • Svoboda a zodpovědnost – vytváření podmínek pro realizaci vlastní vůle a pěstování odpovědnosti za důsledky vlastních rozhodnutí.
 • Spolupráce - vytváření vztahu spolupráce s uživatelem, jako k podmínce řešení jeho nepříznivé sociální situace, a dále fungující spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi realizovaná v zájmu uživatele.
 • Podpora rozvoje samostatnosti – při řešení nepříznivé sociální situace uživatele je kladen důraz na rozvíjení jeho samostatnosti a vlastní aktivity.ROZSAH SLUŽBY


Nabízíme pobytovou sociální službu.

POPIS SLUŽBY

POPIS ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ AZYLOVÉHO BYDLENÍ CUSANUS


Poskytnutí ubytování

 1. Pro uživatele Azylového bydlení Cusanus je k dispozici 10 dvoulůžkových pokojů a 1 pokoj jednolůžkový (karanténní).
 2. V zařízení jsou rovněž vytvořeny podmínky pro osobní hygienu, samostatný úklid a samostatné praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.
 3. Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 4. Uživatelé služby mají k dispozici kuchyni vybavenou běžnými kuchyňskými spotřebiči (tedy elektrickým sporákem s troubou, mikrovlnnou troubou, rychlovaznou konvicí), kde si mohou samostatně připravit stravu. V případě potřeby mhou uživatelé požádat o pomoc s přípravou jídla pracovníka.

  

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. Pracovníci Azylového bydlení Cusanus pomáhají uživatelům služby při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z jejich individuálních plánů.
 2. Dále pracovníci uživatelům dle jejich potřeb pomáhají při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, například s rodinou, poskytují pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů služby (včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek). V souladu s realizovanými projekty lze poskytovat následující:

Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik dovedností
 • Motivační klub
 • PC klub

Základní sociální poradenství

 1. Pracovníci poskytují informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
 2. Pracovníci poskytují informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, jiných či návazných sociálních službách.
 3. Pracovníci poskytují informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.
 4. Pracovníci poskytují informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.   

  


FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

V souladu s realizovanými projekty lze poskytovat:

Skupinová setkání (socioterapie), která vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů.
 

Platba za ubytovací službu činí 120 Kč za den. Tato platba zahrnuje: platby za ubytování, vodu, elektřinu, použití pračky a sušičky, vývoz septiku, poskytnuté čistící a hygienické prostředky. Sociální služby, kromě ubytování, uživatel nehradí.

Podmínky poskytování pobytové služby
K přijetí je zapotřebí náležet do cílové skupiny, podat si Žádost o poskytnutí sociální služby, následně předložit Potvrzení o bezinfekčnosti a souhlasit s uzavřením písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.