Azylový dům Jonáš Česká Lípa


  • Tel.: 487 829 873
 
Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01 Vedoucí služby: Mgr. Barbara Kubíčková - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Posláním Azylového domu Jonáš je pomoc ženám s nezaopatřenými dětmi v tísni.

Poskytuje sociální služby těm klientkům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a nejsou schopni ji zvládnout vlastními silami.

Nabízí placené azylové ubytování na dobu max. jednoho roku, okamžité a bezplatné základní sociálně právní poradenství a podporu při řešení aktuální situace.

Hlavním cílem poskytované služby je samostatný klient, směřující k integraci do společnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Barbara Kubíčková - vedoucí služby Azylový dům Jonáš v České Lípě Marie Hrdá - sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě