Tříkrálová sbírka

Milí přátelé charitního díla,

 

velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky a děkujeme, že jste v roce 2017 přijali naše koledníky a štědře

je obdarovali. Také díky vám, jsme v uherskohradišťském regionu vykoledovali rekordních 2.409.046 Kč a dalších 126.413 Kč jsme obdrželi z ostatních příjmů sbírky.

 

Díky těmto prostředkům můžeme lépe pomoci těm, kteří se ocitli v krizi či nouzi.

 

Z výtěžku sbírky 2017 jsme:

  • rozšířili nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek o dvě polohovací postele,
  • v rámci přímé pomoci podpořili maminky či rodiny v nouzi např. nákupem potravin, úhradou jízdného do školy, úhradou obědů aj.
  • zakoupili vozidlo pro Domácí pečovatelskou službu, čímž jsme zlepšili dostupnost této služby
  • zahájili projektové práce na stavebních investičních akcích

 

Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně povzbuzením do další práce.

 

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 15. ledna 2018.

 

Z výtěžku příští sbírky chceme:

  • nakoupit další zdravotní pomůcky pro Domácí hospicovou péči
  • v rámci přímé pomoci i nadále podporovat rodiny v krizi (především s malými dětmi)
  • spolufinancovat výstavbu Nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti

 

 

Věříme, že také letos společně s Vámi pomůžeme dobré věci.