Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte

 

8.prosince 2016 bylo ustanoveno Farní středisko svatého Vavřince u nás v Hluku. Poprvé jsme byli se záměrem otce arcibiskupa na zřizování těchto center seznámeni v únoru tohoto roku. První reakce byly spíše smíšené, plné obav a rozpaků. Vždyť přece vzájemná pomoc a nejrůznější aktivity v naší farnosti existují a fungovaly odjakživa. To samozřejmě pravda je a jsme za to všem dobrovolníkům vděčni.

Přesto tato myšlenka několik lidí zaujala. Hlavním důvodem bylo a je to, že si uvědomujeme stále větší počet lidí kolem nás, kteří ve farní rodině nebo v její blízkosti nežijí a přesto by možná nějakou pomoc v různých životních situacích potřebovali. Je pryč doba, kdy většina obyvatel vesnic a městeček byli věřící, příbuzní a známí, pravidelně se setkávali v kostele i na jiných akcích během roku a vzájemně o sobě všechno věděli a mohli si účinně pomáhat, když bylo potřeba. Postupně se tedy našlo více lidí, kteří dospěli k závěru, že viditelnější středisko při farnosti a zároveň při Charitě bude užitečné a může se stát záchytným bodem i pro ty, kteří by se jinak k nějaké pomoci nedostali.

Jsme na samém začátku dobrovolnické činnosti v rámci nového střediska, ale máme v naší farnosti díky všem, kteří kdy nezištně pracovali a pracují pro druhé, na co navázat. Navíc se postupně dovídáme, že před druhou světovou válkou v našich obcích existovala charitní společenství dobrovolníků pod názvem Ludmila. Tyto spolky byly organizované a působily při farnostech. Svůj vztah k tehdejšímu Svazu charity měly deklarovaný ve stanovách.

Chceme být tedy otevřeni novým podnětům a úkolům, které budou v našich silách, ale především jsme otevřeni Duchu Svatému, Jeho vedení a pomoci, protože vnímáme, že máme konat Jeho dílo na Jeho vinici.

Romana Ryšková vedoucí Farního střediska svatého Vavřince

 

Ustanovení Franího střediska sv. Vavřince zde.

Zpráva o naší činnosti zde.