Farní dobrovolnické středisko sv. Rocha Uherské Hradiště

 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Mt 25,40

 

 

            V uherskohradišťské farnosti jsou lidé, kteří dobrovolně dělají něco pro druhé, kam se podíváte. Fungují zde různá „spolča“, od předškolních dětí, přes mládež a rodiny s dětmi, až po seniory, přímluvné společenství, Modlitby matek, Františkánské společenství aj. Pravidelně se schází schola, která každý pátek a každou druhou neděli slouží při bohoslužbách zpěvem a mnohdy multiinstrumentálním doprovodem. Ministranti, kromě schůzek a služby při mši, jezdí i na svou duchovní obnovu a zapojují se všude možně. Při organizaci letních farních táborů se za víc jak dvacet let vystřídala spousta mladých dobrovolníků, bez nichž by se mohly tábory konat jen stěží. Ti, kteří je organizují v posledních letech, na ně před časem jezdili jako účastníci. Na farní domek na Staré Hutě a jeho přilehlé pozemky vyráží pravidelně úderná jednotka brigádníků, aby zvelebili okolí domku a pomohli s tím, co je nejvíc potřeba. Každou sobotu ráno se po ranní mši svaté jedna ze čtyř skupin žen pustí do úklidu farního kostela, ve františkánském kostele a klášteře je to podobné...pokud by rozlehlou faru uklízel sám pan farář, nedělal by asi nic jiného, i tady se najdou ochotné ruce. Někteří lidé pomáhají s přípravou bohoslužby v nemocnici, navštěvují nemocné a seniory v domově důchodců s eucharistií. Takto bych mohla pokračovat dál a dál, jak si vybavuji, co všechno v naší farnosti funguje a díky Pánu Bohu za to.

 

Ale proč to všechno píšu?

 

            Na konci minulého roku nám pracovnice Oblastní charity Uherské Hradiště, paní Mgr. Hana Reichsfeldová, představila záměr otce arcibiskupa zřídit v jednotlivých farnostech dobrovolnická centra. Tato centra budou napojena na charitu a budou se snažit nabízet pomoc potřebným efektivněji než doposud. Řada lidí možná neví, kam se obrátit o pomoc nebo naopak by ráda nabídla svůj čas, schopnosti či prostředky, ale nenašli zatím odvahu. Dobrovolnictví prostřednictvím farního centra obnáší především ochotu podělit se o své dary a nechat se oficiálně zapsat jako dobrovolník. Součástí farního střediska mohou být i lidé ochotní pomáhat a podílet se na aktivitách a činnosti střediska bez oficiálního zápisu. Středisko má na starost jeden vedoucí, který komunikuje s dobrovolníky, duchovním správcem farnosti, nemocničním kaplanem a zástupcem charity.

            Od prosince proběhlo na faře v Uherském Hradišiti několik setkání dobrovolníků, z nichž každé nás posunulo o krok dopředu. Ujasnili jsme si, že vznik farního střediska je potřebný a dobrý, mnoho lidí, kteří už se na dobrovolnické službě podílejí, se díky tomu seznámilo, sdělilo si své zkušenosti a nastínilo možné cesty, kterými bychom se mohli ubírat. Při zatím posledním setkání jsme pro naše dobrovolnické středisko losem zvolili z několika možných „kandidátů“ svatého Rocha, mimo jiné i patrona nemocných a nemocnic.

 

Je několik oblastí, kde by bylo velmi potřebné, aby se přidali další ochotní lidé:

 

  • služba v nemocnici a domově pro seniory – příprava mše svaté( nemocnice čt a so v 16.00, domov pro seniory ne 9.00), účast na ní spojená s modlitbou za nemocné, doprovod na mši, návštěva
  • aktivity s dětmi a mládeží – kromě společenství, která fungují, i např. doučování dětí, strávení času s dětmi z dětského domova (vhodná služba pro žáky a studenty)
  • praktická pomoc potřebným – odvoz či doprovod k lékaři, na mši svatou, pomoc při styku s úřady (vyplňování tiskopisů), nutné pochůzky po městě, nákupy, materiální pomoc (nutné jídlo, oblečení), drobné opravy, stříhání vlasů, čas pro lidi bez domova
  • pořádání různých akcí – vzdělávací programy, charitativní bazary, zábavná odpoledne pro děti, rodiny, celou farnost            Proto se obracím na všechny, kteří dočetli až sem :-), aby zkusili nabídnout část svého času pro službu, která by jim byla nejbližší. Vždy nakonec dostaneme mnohem víc, než nabídneme. Pán Bůh dělá zázraky každý den, stačí Ho do svého každodenního života pustit. Všímejme si potřebných lidí kolem sebe, těch, kteří se ocitli v nouzi, prožívají pracovní, duchovní či osobní krize. Najděme si na ně čas. Nejlepší je zamyslet se, co konkrétně a jak často bych chtěl/a dělat. Nebojte se kontaktovat mě, pana faráře Jana Turka, nemocničního kaplana P. Jana Nepomuka Svobodu, OFM nebo pani Hanu Reichsfeldovou.            Farní středisko svatého Rocha Uherské Hradiště oficiálně vznikne 8. května 2016 při mši svaté v 10.00 ve Farním kostele sv. Františka Xaverského.Prosím Vás také všechny o modlitbu za dobrovolníky a o komunikaci mezi sebou navzájem.

 Radmila Mrázová

 radunka@mraz.cz

 

Odkazy na články:

Farní středisko sv. Rocha a uplynulý rok 2017

Pomocné ruce

Kytička pro maminku