Farní středisko sv. Petra a Pavla

 

9. května 2016 bylo v Kunovicích oficiálně ustanoveno další  farní středisko Uherskohradišťské charity. Za své  patrony si středisko vzalo svaté Petra a Pavla.  Vedoucím  byl jmenován pan Miroslav Hanáček, který ve farnosti již mnoho let pomáhá jako dobrovolník. Během mše svaté mu v tamním kostele předal jmenovací dekret děkan P. Jan Turko.