Pro média

25. 01. 2022 Rozhovor s projektovým manažerem Daliborem Jiráskem o využití Tříkrálové sbírky 2022

Manažer Charity odpovídá na dotazy, jak bude využita Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka Charity Uherské Hradiště letos zaznamenala rekord. Ve 46 obcích, které do působnosti Charity spadají, se podařilo vybrat  3 307 642  Kč. Mnohé z dárců i dobrovolníků zajímá, jak budou získané prostředky využity. Obrátili jsme se proto s několika dotazy na projektového manažera Charity Uherské Hradiště Dalibora Jiráska.

 Už před zahájením sbírky se vědělo, že bude letos část výnosu věnována na podporu Domácího hospice Antonínek. Můžete prozradit, co bude konkrétně v hospici podpořeno?

Náš multidisciplinární tým domácího hospice ve složení lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka a dalších odborníků pracuje 24 hodin denně po celý rok. Působí přitom v celém okrese Uherské Hradiště. Pracovníci této služby najezdí za volantem aut více než 50 000 km ročně. Není proto jednoduché zajistit financování mzdových a provozních nákladů tohoto tak důležitého projektu. Zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že je hospicová péče ze strany zdravotních pojišťoven stále podhodnocena. Potřebujeme ale také specializovanou zdravotní techniku, kterou u většiny nemocných, o něž pečujeme, používáme. Jedná se například o koncentrátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky, pulsní oxymetry, elektrická polohovací  lůžka,  antidekubitní pomůcky a řadu dalších věcí. Budeme se proto alespoň něco  z této činnosti a pomůcek zajistit a podpořit.

 V tiskové zprávě zaznělo, že část peněz půjde i na podporu vozového parku. Co si pod tím máme představit?

K tomu, abychom mohli sloužit nemocným a různě hendikepovaným spoluobčanům, potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu, že naše terénní sociální a zdravotní služby zajíždí do 48 obcí našeho regionu a patří svým rozsahem  s více než tisícovkou klientů ročně mezi největší v republice, potřebují ke své práci nezbytně  vozový park. Dnes musíme myslet také na ekologii. Možná to každý neví, ale některé naše pečovatelky používají ve velké míře jízdní kola. Vzhledem k přejezdům mezi obcemi to ale bez aut opravdu nejde. Proto chceme postupně přejít na elektromobilitu. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie. Chceme proto našich deset nejstarších automobilů s větší spotřebou, a tím také s vyšším podílem na znečišťování prostředí, nahradit elektromobily, případně hybridy s emisním limitem 95 g CO2/km. Vzhledem k tomu, že tuto dotaci musíme spolufinancovat ve výši pěti procent z vlastních zdrojů, chceme k tomu využít část výtěžku Tříkrálové sbírky.

Stejně jako v minulých letech má také letošní sbírka pomoci během celého roku  pomoct lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v nouzi.  Kdo na ni může dosáhnout?

Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří se ocitli v nouzi či krizi, a není v jejich silách, aby tuto situaci sami vyřešili.  Těmto lidem pomáháme překlenout toto náročné období mimo jiné finanční pomocí. Nejčastěji se jedná o osoby v sociální nouzi, která je spojená s dlouhodobou nezaměstnaností, nemocí či rozpadem manželství. Samotná pomoc může být různá, může proběhnout úhradou částky například dlužného nájmu či školného, můžeme koupit nutné vybavení do domácnosti, často je to také nákup potravin či školních potřeb.

 Jsou nějaká pravidla pro poskytování přímé pomoci?

To je správná otázka. Základním pravidlem je, že naše pomoc musí situaci restartovat, kdy má konkrétní  člověk snahu  podílet se na zlepšení své nelehké situace. Není proto možné, že bychom například za někoho uhradili dlužnou částku za energie a dotyčný potom dál nebude platit a za půl roku přijde znovu pro finanční pomoc. Pomáháme proto lidem, kteří se svou situaci snaží dlouhodobě řešit s nějakou naší službou. Může to být například s Centrem svaté Sáry, které je zaměřené na rodiny či osamělé rodiče s dětmi.

Peněz se vybralo přece jen více, než se očekávalo. Máte ještě nějaké projekty, které byste z výtěžku mohli podpořit?

Od spočítání výsledků uběhla přece jen krátká doba, takže nebyl čas na nějaké velké plánování. Možná se ale vrátíme k některým požadavkům na vybavení našich domovů, které jsme nebyli zatím schopni realizovat. Dlouhodobě chystáme investiční projekt směřující k sestěhování terénních služeb do jednoho objektu. Zde potom bude určitě potřeba spolufinancování. V průběhu celého roku se ale může objevit cokoliv, co bude nutné řešit. Přece jen nabízíme více než dvacet služeb, takže dopředu člověk nikdy nemůže vědět, co se stane. Věřte, že ať získané prostředky využijeme na ten či onen záměr, vždy půjde o smysluplné využití k prospěchu potřebných a zajištění plynulého chodu našich služeb, které celoročně pomáhají nemocným či jakýmkoliv způsobem hendikepovaným lidem.

Tisková zpráva 20. 1. 2022

Charita Uherské Hradiště hlásí nový rekord Tříkrálové sbírky

Posledním městem, které bylo nutné na závěr Tříkrálové sbírky Charity Uherské Hradiště sečíst, bylo Uherské Hradiště. Všichni s napětím očekávali, jestli letos padne rekord a s ním i třímilionová suma. A podařilo se!

Pracovníci Charity se hned po příchodu do práce pustili za dohledu zástupkyně Městského úřadu Uherské Hradiště do rozpečeťování a sčítání výtěžku posledních 72 pokladniček.  Po dvou hodinách bylo rozhodnuto – padla třímilionová hranice! Navzdory inflaci a zdražování lidé otevřeli Třem králů svá srdce i peněženky. Celková částka, která se zapíše do historie letošní sbírky zlatým písmem, je  3 307 642  Kč.

Všichni zaměstnanci Charity v čele s ředitelem Jiřím Jakešem neskrývali obrovskou radost. „Velmi si vážíme všech darů a podpory, kterou jsme při letošní Tříkrálové sbírce vnímali. Obrovské poděkování patří samozřejmě také všem dobrovolníkům! Byly jich bezmála dva tisíce,“ řekl s vděčností ředitel Jiří Jakeš.

„Příjemně nás překvapilo, že navzdory obavám ze šíření pandemie, vyšlo na obchůzky tolik skupinek Tří králů. Už vloni bylo vidět, že covid zvedl v naší společnosti lavinu solidarity, a tak jsem tak trochu v duchu doufal, že by třímilionová hranice mohla být pokořena. V průběhu sbírky tomu nasvědčovala i skutečnost, že rekordy padaly v jednotlivých obcích jeden za druhým. Ze čtyřiceti šesti obcí vybrali rekordní částku ve 43, což je naprosto úžasné. Mám samozřejmě radost, že se to skutečně podařilo,“ podělil se o své dojmy po závěrečném sčítání projektový manažer Dalibor Jirásek.

„Letos jsme rozpečetili a sčítali celkem 422 pokladniček ze 46 měst a obcí, které do působnosti Charity Uherské Hradiště spadají. Při závěrečné kontrole sčítání nám hodně pomohly dva stroje na počítání bankovek i mincí,,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti Marcela Kokoliová.

„Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky použijeme na podporu Domácího hospice Antonínek, obnovu vozového parku a v průběhu celého roku samozřejmě také na pomoc lidem, kteří se ocitnou v nouzi,“ informoval o využití Tříkrálové sbírky projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

Lenka Fojtíková, PR Charita Uherské Hradiště, Mobil: 774 831 582

Tisková zpráva 12. 1. 2022

TKS na Uherskohradišťsku se zatím daří

„Máme rekord“, to nejčastěji zaznívá z úst místních koordinátorů Tříkrálové sbírky, kteří chodí odevzdat vykoledovanou částku. Zatím 18 z 20 spočítaných obcí má největší výtěžek v historii tříkrálového koledování, takže k dnešnímu dni se vykoledovaná částka přehoupla přes 1,5 milionů korun. Velká města jako Kunovice či Staré Město pokořili hranici 200 tisíc korun a svá maxima překonala o 40 tisíc resp. 30 tisíc korun. Ale také Topolná, Nedakonice, Tupesy a další obce se snažily a přinesly částky o více než 10 tisíc větší než v letech před COVIDEM, „Jsem nesmírně rád, že se potvrzují má slova, která jsem vyřkl do médií ohledně štědrosti lidí v této nelehké době“, s úsměvem sděluje Dalibor Jirásek, zástupce ředitele uherskohradišťské Charity. „Tříkrálová sbírka samozřejmě není o lámání rekordů, takže i kdybychom letos zůstali před branou třech miliónů, určitě nebudeme smutní“, dodává. Sbírka probíhá až do 16. ledna, především v Uherském Hradišti se ještě stále koleduje a poslední možnost přispět budou mít občané ještě o víkendu u obou uherskohradišťských kostelů v době mší svatých. Konečné výsledky budou známy kolem 20. ledna. 

 

Denní centrum pomáhá zdravotně znevýhodněným seniorům

Od pondělí do pátku mohou senioři využívat Centrum Denních služeb na Moravním nábřeží v Uherském Hradišti.

„Nabízíme přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí ve společnosti svých vrstevníků,“ uvádí vedoucí zařízení Radka Stuchlíková. Sociální pracovníci a pečovatelé mají pro své klienty připravený program vždy od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod. Nabídku mohou využívat podle svého vlastního rozhodnutí v konkrétně zvolených dnech a hodinách. „Máme kapacitu deseti osob denně. Průměrně se programu ale účastní sedm až osm lidí. Služba je určena zdravotně znevýhodněným seniorům ve věku nad šedesát let. Převažují klienti se stařeckou demencí, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou,“ připomíná vedoucí střediska.

Program se odvíjí podle sezónnosti. Pokud to počasí dovolí, chodí se na vycházky okolo řeky Moravy a charitními auty se jezdí také na výlety do blízkého okolí. Oblíbené jsou návštěvy kavárny a knihovny. Do programu jsou ale samozřejmě zařazeny také tréninky paměti, canisterapie, různé tvoření, kondiční, dechové a relaxační cvičení. Za klienty pravidelně s dobrým slovem ale také s kytarou přichází františkánský kněz, s ním si všichni rádi zazpívají. V soukromí je možné také přijmout svátosti. Zpěvem seniory přicházejí potěšit i děti ze Základní školy UNESCO. Pro klienty jsou připraveny svačiny a obědy. Rodinní příslušníci mohou být v klidu, protože se o jejich příbuzné starají odborníci, kteří jim samozřejmě pomáhají např. při jídle, s osobní hygienou, doprovodem při procházkách atd.

Náklady na pobyt jsou individuální. Cena se odvíjí od poskytovaných úkonů a činností, které si uživatel navolí dle svých potřeb, přání, sazba základních činností činní 130 Kč za hodinu dle skutečně stráveného času při danném úkonu.Dále Vám může sociální služba zprostředkovat dopravu či obědy dle Vašich potřeb. „Nejsme zdravotnické zařízení, proto od klientů nepožadujeme žádnou zdravotnickou dokumentaci, Vycházíme z informací , které nám řeknou sami a jsou doplněny informacemi od rodinních příslušníků. Pro vyhovění žádosti do sociální služby je důležité naplnění věkové hranice nad 60 let, pomoc a podpora v oblasti soběstačnosti s ohledem na jejich zdravotní stav“ upozorňuje Radka Stuchlíková.

V období lockdownu bylo Centrum denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti tři měsíce zavřené. „Byla to těžká doba. Lidé měli strach z nákazy, mnoho klientů bylo sociálně izolovaných a prostě jim chyběl kontakt s přáteli. Postupně se vše naštěstí vrací do normálu, i když je samozřejmě stále nutné dodržovat všechny hygienická opatření,“ říká Radka Stuchlíková.

Tisková zpráva 3. 1. 2021

Uherským Hradištěm prošel Tříkrálový průvod
Obyvatelé a návštěvníci Uherského Hradiště mohli v pondělním odpoledni v ulicích města potkat Tři krále na koních. V průvodu, připomínající mudrce z Východu, kteří měli přinést narozenému Spasiteli dary, nechyběl ani velbloud. Charita Uherské Hradiště tak symbolicky zahájila Tříkrálovou sbírku roku 2022.
Ta se letos na území celé České republiky koná od 1. do 16. ledna. Tříkrálový průvod prošel ulicemi Uherského Hradiště, aby lidem připomněl, že už je sbírka zahájena. V kostýmech Tří králů vyšli ze sídla uherskohradišťské charity na Velehradské třídě také její ředitel Jiří Jakeš a projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. Průvod nejdříve zamířil na Mariánské náměstí a poté pokračoval Prostřední ulicí na Masarykovo náměstí. Zde už na příchozí čekal před radnicí starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha a další představitelé města.
Charita je významným partnerem města na poli nabídky sociálních služeb. Město Uherské Hradiště s charitou velmi úzce spolupracuje a samozřejmě ji také podporuje. Tříkrálová sbírka je pro mě vždy spojena se zahájením nového roku, ale také s tím, že lidé umí podpořit dobrou věc. Každoročně se setkáváme s tím, že výtěžek sbírky v Uherském Hradišti je až neskutečný. Je vidět, že lidé tady mají sociální cítění a jsou schopni a rádi podporují všechny potřebné, kteří třeba neměli v životě tolik štěstí jako oni,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
„Jen na Uherskohradišťsku se do organizace zapojuje více než tisíc dvě stě dobrovolníků z
46 měst a obcí, které pod Charitu Uherské Hradiště spadají. Někde absolvují skupinky Tří králů výhradně obchůzku, jinde budou mít vedle obchůzky i tzv. pevné kasičky v obchodech či různých institucích. Jsou ale i obce, kde budou pouze pevné kasičky. Vše záleží na rozhodnutí jednotlivých obcí,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti Marcela Kokoliová.
„Uvědomujeme si, že bez tohoto obrovského množství dobrovolníků bychom sbírku vůbec nemohli pořádat. Nesmírně si proto vážíme jejich obětavosti a nasazení. Samozřejmě, že velké poděkování patří i všem, kdo jim otevřou dveře svých domovů a do sbírky přispějí,“ upozornil ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš. Do koledování se přitom každoročně ve volném čase obětavě zapojují také pracovníci charity v čele s ředitelem Jiřím Jakešem.
„Výtěžek Tříkrálové sbírky letos podpoří Domácí hospic Antonínek, obnovu vozového parku pro naše terénní služby a počítáme s přímou pomocí občanům Uherskohradišťska, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nouzi. Jsme připraveni operativně zareagovat na další potřeby, které se v průběhu roku vyskytnou. Podpora vozového parku přitom nespočívá pouze v údržbě automobilů. Některé pečovatelky projevily zájem, že by za klienty jezdily i na kolech nebo koloběžkách, tak budeme jednat i o těchto možnostech,“ informoval o plánovaném využití výtěžku sbírky Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště.
Podle koordinátorky sbírky budou koledníci jednotlivé obce obcházet především v sobotu 8. ledna. V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti tamní farář P. Josef Říha sloužit v 8.30 hod. mši svatou za poté uherskohradišťským koledníkům požehná a ti se vydají do ulic. „Ve větších městech budou samozřejmě skupinky obcházet více dnů, protože by to například konkrétně v Uherském Hradišti za jeden den nestihli. Asistenti sbírky si v jednotlivých obcích po poradě s tamními knězi a starosty stanovují přesné dny a hodiny obchůzek sami,“ upozornil ředitel uherskohradišťské charity Jiří Jakeš.
V kolébce křesťanství naší země na Velehradě tamní farář P. Josef Čunek SJ koledníčkům v bazilice požehná 8. 1. ve 14 hod. Poté se vydají na obchůzku, aby lidem do jejich domovů přinášeli požehnání. V sousední Modré obchůzku zajišťují zase skauti a obec budou obcházet ves stejný den také až po 14. hodině. Na skupinky Tří králů je ale možné narazit po celé období trvání sbírky v termínu od 1. do 16. ledna

Kontakt: Lenka Fojtíková, PR, Charita Uherské Hradiště, mobil: 774 831 582

Tisková zpráva 27. 12. 2021

Díky Charitě Uherské Hradiště mohou bezdomovci přečkat mrazivé noci v teple

Střediska Cusanus, která provozuje Charita Uherské Hradiště, nabízí lidem bez domova tzv. teplé židle. „Této nabídce jsme vlastně přizpůsobili vstupní chodbu do Nízkoprahového denního centra. To je samozřejmě v noci zavřené. Od Štědrého dne je ale v chodbě pro bezdomovce připraveno pět židlí, na kterých mohou přečkat noc. K dispozici jsou jim také toalety. Tuto službu mohou využívat každý den vždy od 16.30 do 5.30 hodin,“ informoval vedoucí zařízení Zdeněk Vávra. Na tuto službu navazuje každý všední den od 9.00 hod. nízkoprahové denní centrum. To je bezdomovcům ve všední dny otevřeno do 15 hod. „Lidé se zde mohou během dne umýt, vyprat si oblečení, dostanou najíst a v případě potřeby získají z charitního šatníku i potřebné oblečení,“ informuje o nabízených službách Zdeněk Vávra. Potraviny přitom Nízkoprahové denní centrum dostává každý týden z nedalekého nákupního centra Tesco. 

Tisková zpráva 23. 12. 2021

V charitním středisku Cusanus slavili Vánoce s předstihem
Pracovníci Nízkoprahového denního centra Cusanus, které provozuje Charita Uherské Hradiště, připravili lidem bez domova štědrovečerní pohoštění s jednodenním předstihem. Den před Štědrým dnem v jídelně centra nechyběl ani zářící stromeček a vánoční nadílka.
„Uvařili jsme velký hrnec polévky, mísu bramborového salátu a k tomu jsme hostům usmažili rybí prsty,“ informovala pracovnice v sociálních službách Irena Kadlčíková. „Kromě toho každý dostane balíček vánočního cukroví, které napekli dobrovolníci charity z různých měst a obcí na Uherskohradišťsku,“ doplnila kolegyni sociální pracovnice Hana Abass. Dále na každého hosta, který se ocitl v životní nouzi, čekal také vánoční dárek v podobě balíčku. V něm bylo něco dobrého na zub, ale třeba také jednorázový holicí strojek a další potřebné věci denní hygieny.
„Chodím sem moc rád. Paní Irena je takový můj patron, když se potřebuji někomu svěřit,“ řekl mladý muž, který chtěl zůstat v anonymitě. „Je pravda, že mnozí z našich klientů sem nechodí jen pro jídlo, jak by si někdo mohl myslet. Většina si prostě potřebuje povykládat a s někým probrat, co je trápí,“ potvrdil slova mladého muže pracovník v sociálních službách Robert Machálek.
Fotogalerii naleznete na Facebooku zde
 

Více o charitním středisku Cusanus

Lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomáhá od roku 2020 v nových prostorech zařízení Charity Uherské Hradiště s názvem Cusanus. Nabízí potřebným bezpečné prostředí a pomoc k návratu do běžného života.

„Našimi klienty jsou ženy, muži i páry ve věku od osmnácti do sedmdesáti let, kteří ztratili bydlení. Obsazenost dosahuje téměř stále bezmála sta procent,“ uvádí vedoucí azylového bydlení Cusanus Zdeněk Vávra. V hlavní budově je k dispozici dvanáct pokojů s kapacitou jednadvaceti lůžek. Nechybí ošetřovna a karanténní místnost. Obyvatelé mají na každém patře sociální zařízení. Mohou využívat také kuchyňku, prádelnu a terasu, kde je možné kouřit. V podkroví je velká společenská místnost využívaná klienty i zaměstnanci. Konají se zde porady, semináře a teď o Vánocích i mše.

Kromě ubytování Cusanus nabízí také pomoc bezdomovcům v nízkoprahovém denním centru, které je v provozu každý všední den od 9 do 15 hodin. „Mohou se zde umýt, vyprat si oblečení, dostanou najíst a v případě potřeby získají z charitního šatníku i potřebné oblečení. Není zde ale možnost přespání. K tomu je určený azylový dům,“ Informuje o nabízených službách Zdeněk Vávra. Potraviny přitom charitní zařízení každý týden dostává z nedalekého nákupního centra. „Tesco nám dává každý týden čtyřicet až padesát kilogramů jídla. Jedná se především o pečivo, zeleninu a ovoce,“ připomíná Zdeněk Vávra

Cusanus se v Uherském Hradišti nachází na Třídě Maršála Malinovského v budově, jejímiž prvními obyvateli byli na přelomu 19. a 20. století židé. V areálu, v němž žila Franklova rodina, tehdy byla také palírna lihovin. Zvlášť proslaveným produktem byla Franklova borovička. Za druhé světové války byli židé deportováni do koncentračního tábora, kde zahynula celá rodina včetně dětí. Po válce budovu převzal stát, který zde vybudoval byty. V roce 2018, kdy charita budovu přebírala, byl celý objekt značně zdevastován. Opravy si vyžádaly investice okolo 32 mil. Kč. Náklady byly hrazeny Charitou Uherské Hraditě a z dotací EU.

Tisková zpráva 22. 12. 2021

Piráti v uherskohradišťské charitě nadělovali s předstihem
Na dvůr Charity v Uherském Hradišti přijeli ve středečním odpoledni členové Pirátů s autem plných vánoček, džemů a bio moštů. Dobroty rozdělí pracovnice Centra svaté Sáry nepotřebnějším rodinám na Uherskohradišťsku, kterým pomáhají po celý rok.
„V současné době poskytujeme služby 87 rodinám. Z nich jsme vytipovali čtyřicet rodin, kde by si vánočku o Vánocích nemohli dopřát. Zohledníme počet dětí. Je rozdíl, když se někdo stará o jedno a jinde jich je pět. Ve větších rodinách by jim jedna vánočka nestačila,“ uvedla vedoucí centra Božena Horáková.
„Piráti nám udělali obrovskou radost už podruhé. Vánočky už před Vánocemi darovali i vloni. Moc si ceníme toho, že nezůstalo u ojedinělé akce a Piráti se i letos vrátili na místo činu,“ řekl s úsměvem na tváři projektový manažer charity Dalibor Jirásek.
„Oproti loňsku jsme letos přivezli sto vánoček a k nim také sto marmelád. Pamatovali jsme ale i na pracovníky charity, aby měli dost síly. Těm jsme jako poděkování za vše, co dělají pro potřebné, věnovali jablečné mošty, sušené maso a čokoládu. Všechno jsou to výrobky od firem z regionu, protože tím chceme podpořit místní podnikatele. Někteří nám na dárky pro charitu dali slevu a někdo něco věnovali i zdarma,“ řekl za uherskohradišťské piráty Jakub Grós. Ale ani Piráti neodjížděli do svých domovů s prázdnou. Děti ze sociálně slabých rodin jim jako vyjádření díků namalovaly, jak si představují opravdové piráty.
„Moc vám děkuji za všechny děti, které si o Vánocích pochutnají na vašich darech. Možná to každý neví, ale skutečně jsou mezi námi rodiny, kde si vánočku s marmeládou nemohou dovolit ani o Vánocích,“ řekla dojatá vedoucí Centra svaté Sáry Božena Horáková. Spolu s kolegyní Pavlou Nekardovou dobroty hned přeskládaly do přistaveného auta, aby mohly co nejrychleji vše rozdat potřebným.

Kontakt: Lenka Fojtíková, PR, Charita Uherské Hradiště, mobil: 774 831 582

Tisková zpráva 21. 12. 2021

Charitní sbírku zahájí v Uherském Hradišti tříkrálový průvod s velbloudem

 Vedení Charity Uherské Hradiště těsně před Vánocemi rozhodlo, že pokud se nezhorší vývoj pandemické situace, zahájí Tříkrálovou sbírku Tři králové v sedle koňů a chybět nebude ani velbloud Paša z farmy Nevada na Smraďavce nedaleko Buchlovic.

„Přestože se bude koledovat už od prvního ledna, slavnostní zahájení se uskuteční 3. ledna ve 14.30 před radnicí na Masarykově náměstí. Od sídla charity na Velehradské třídě průvod vyjde zhruba ve dvě hodiny,“ uvedl projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek, který se při zahájení promění v jednoho mudrce z Dálného východu.

Podle koordinátorů sbírky v jednotlivých obcích budou koledníci v ulicích vidět především v sobotu 8. ledna. V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti mše svatá v 8.30 hod. a poté P. Josef Říha uherskohradišťským koledníkům požehná. Skupinky tří králů však budou obce a města obcházet v celém období od 1. do 16. ledna.

„Váhali jsme do poslední chvíle a nakonec se rozhodli, že průvod zorganizujeme. Nepůjde o žádné velké srocování lidí. Malý průvod Tří králů s koňmi a velbloudem projde středem města a sbírku symbolicky zahájíme s panem starostou Stanislavem Blahou před radnicí. Koně a velblouda se mně podařilo zajistit z farmy Nevada na Smraďavce. Měli jsme štěstí, že byli ještě volní,“ informoval ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

Sbírku je možné podpořit také on-line koledou a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho bude umístěna tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 16. ledna 2022.

Tisková zpráva, Charita Uherské Hradiště 20. 12. 2021

Azylový dům sv. Vincence nabízí pomoc lidem v nouzi

Azylový dům sv. Vincence ve Starém Městě, který provozuje Charita Uherské Hradiště, nabízí lidem v nouzi trvalé ubytování.

„Jsme preventivní pobytová služba. Nejsme domov pro seniory ani chráněné bydlení. Neposkytujeme ošetřovatelské ani pečovatelské úkony,“ upozorňuje hned v úvodu vedoucí Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě Otto Holeček.  Ubytování zde mohou být ženy, muži i páry od 18 do 80 let.

„Přímo z ulice k nám přijde minimum lidí. Většinou přichází na doporučení sociálního odboru. Předem jsme kontaktováni úředníky, kteří dávají konkrétním potřebným lidem doporučení. Ti si musí podat žádost, mít platný doklad totožnosti a doručit potvrzení o bezinfekčnosti, že nemají žádnou infekční nemoc a musí mít také certifikát o očkování proti covidu 19 anebo negativní PCR test. Bez těchto náležitostí nemůžeme nikoho ubytovat,“ informuje o nezbytných dokladech potřebných k ubytování vedoucí zařízení Otta Holeček.

Doporučená doba pobytu je přitom dvanáct měsíců. Někteří lidé ale v charitním zařízení ve Starém Městě žili i několik let. Ubytovaní přitom mohou být zaměstnáni, v evidenci úřadu práce i důchodci.  Ti, kdo mají vlastní příjem, hradí za jeden den pobytu 130 Kč. K dispozici jsou jedno až čtyřlůžkové pokoje.

„Máme zavedený určitý motivační systém. Nováček je ubytovaný ve čtyřlůžkovém pokoji. Při dobré spolupráci se může dostat postupně i na jednolůžkový pokoj. Měli jsme člověka, který zde žil šest let a jiný jen dva týdny a poté, co si našel práci, odešel. Je to vždy o konkrétném člověku, jak chce spolupracovat a jak rychle se mu to podaří vše vyřídit,“ připomíná Otta Holeček.

Podle jeho zkušenosti je azylový dům v létě obsazený ze dvou třetin, ale v zimě, jak se ochladí, bývá plno. Za dobu jeho působení v Azylovém domě ve Starém Městě měli v minulosti někteří z klientů veškeré známé infekční onemocnění vyskytující se v naší oblasti a samozřejmě také covid 19. „Nikdo další se od nich ale nenakazil. Vše je o nastavení správného režimu a jeho dodržování,“ tvrdí vedoucí Otta Holeček.

Před začátkem pandemie poskytoval Azylový dům sv. Vincence v arktických mrazech, kdy teplota klesla na mínus deset stupňů, také službu tzv. „teplé židle“. Poté, co vypukla pandemie onemocnění covid 19, byla ale tato nabídka pro bezdomovce zrušena. „Nemáme striktně oddělené prostory, takže nelze v současné situaci a zejména v nouzovém stavu teplou židli poskytnout,“ zdůvodňuje vedoucí střediska.

Tisková zpráva, Charita Uherské Hradiště 17. 12. 2021

Po roční pauze budou obce opět obcházet skupinky Tří králů                                                                                                     

Od poloviny prosince finišují přípravy na Tříkrálovou sbírku v Charitě Uherské Hradiště. Materiál si postupně přijíždějí do centrály na Velehradské ulici vyzvednout jednotliví asistenti ze 46 obcí, které pod uherskohradišťskou charitu spadají. Odvážejí si kasičky, průkazky, cukr, křídy, samolepky na dveře a další nezbytné věci, které jsou ke sbírce zapotřebí. Kdo chce, může si zapůjčit pro své koledníčky také kostýmy. Těch má uherskohradišťská charita v nabídce více než tři sta kusů.

Oproti letošnímu roku, kdy zemi svírala omezení kvůli pandemii covidu, budou počátkem nového roku 2022 skupinky Tří králů obcházet jednotlivé domácnosti a byty, jak bylo od počátku sbírky zvykem. „Všechny obce zatím ale ještě neví, kolik skupinek koledníků do ulic nakonec vyjde. Situace se stále mění, protože je mnoho lidí nemocných nebo v karanténě a další přibývají. V roce 2020 vyšlo do ulic 428 skupinek. Uvidíme, kolik jich bude tentokrát,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Uherské Hradiště Marcela Kokoliová. Kvůli nedostatku papíru zatím tiskárna nevytiskla kalendáře, které koledníci vždy věnovali dárcům spolu s cukrem jako poděkování za finanční dar. „Pevně věříme, že budou dodány včas, abychom je mohli všem asistentům jednotlivých obcí předat,“ řekla koordinátorka sbírky Marcela Kokoliová.

Skupinky Tří králů absolvují na Uherskohradišťsku obchůzku v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Konkrétní termíny si města a obce stanoví samy. „Nesmírně si vážíme všech dobrovolníků, kteří se do sbírky zapojují. Jen na Uherskohradišťsku jsou to tisíce lidí, bez jejichž pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit,“ upozornil s vděčností ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš. „V roce 2022 podpoří Tříkrálová sbírka Domácí hospic Antonínek, obnovu vozového parku pro naše terénní služby a počítáme s přímou pomocí občanům Uherskohradišťska, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nouzi. Samozřejmě jsme schopni okamžitě zareagovat na další potřeby, které se v nadcházejícím roce vyskytnou,“ informoval o plánovaném využití výtěžku sbírky Dalibor Jirásek, projektový manažer Charity Uherské Hradiště. Pokud by někoho Tři králové nezastihli doma a chtěl by přesto podpořit dobrou věc, může využít on-line koledu a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho bude umístěna také tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 16. ledna 2022.

Historie Tříkrálové sbírky v České republice

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku. Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat domovy i ty, kteří v nich přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi. Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, aby křídou označili naše obydlí a přinesli poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do domácností předat požehnání biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Vykoledované peníze potom pomohou statisícům lidí v nouzi.                                                                                                                                                                                                       

Kontakt:   Lenka Fojtíková, PR Charity Uherské Hradiště: 774 831 582, lenka.fojtikova@uhradiste.charita.cz