Odlehčovací služba Pohoda

 

 

Kontakt

Adresa: Stoprounská 274, 687 09 Boršice

Telefon: 730 550 841

E-mail: pohoda@uhradiste.charita.cz.

Vedoucí zařízení: Bc. Piroska Ollári

 

Provozní doba

Pondělí - pátek 7.00 – 18 hod.

Informace o službě

Okamžitá kapacita služby: Při individuální práci – 2 uživatelé

Při skupinové práci – 5 uživatelů

Forma služby: ambulantní

Vznik střediska: 1. 1. 2019

Registrační číslo: 4862723

 

Středisko je bezbariérové.

 

Poslání

Posláním ambulantní odlehčovací služby je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

 

Cílová skupina

Ambulantní odlehčovací služba poskytuje službu:

 • senioři (mladší senioři 65-80 let / starší senioři nad 80 let)
 • osobám se zdravotním postižením (mladí dospělí 19-26 let dospělí 27 – 64 let)
 • osoby s chronickým onemocněním (mladí dospělí 19-26 let dospělí 27 – 64 let)

 

v situaci, kdy:

 • jejich pečující osoby potřebují nezbytný odpočinek
 • jejich pečující osoby musí podstoupit léčbu nebo jsou sami hospitalizovaní

 

Do cílové skupiny nespadají

 • Osoby s infekčním onemocněním
 • Agresivní osoby
 • Osoby vyžadující stálou zdravotní péči
 • Osoby upoutané na lůžko

Ambulantní odlehčovací služba je poskytována za finanční úhradu dle platného Sazebníku Ambulantní odlehčovací služby.

 

Principy služby

 • Důstojnost - projev úcty každého pracovníka k uživateli ve stáří a v nemoci.
 • Individualizace – služba se přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.
 • Respekt - služba se snaží plně respektovat práva a vůli uživatelů, pracovníci vytváří podmínky pro to, aby uživatelé měli možnost svá práva naplňovat.
 • Partnerský přístup – pro pracovníky jsou uživatelé rovnocennými partnery, služba je poskytována na základě písemné smlouvy.
 • Křesťanské zásady – dodržování Kodexu Charity Česká republika.

 

Cíle služby

 • Podpora a pomoc uživatelovi se sníženou soběstačností a v nejvyšší možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti
 • Podpora při sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.
 • Zajistit službu se zaměřením na individuální přístup dle potřeby uživatele
 • Respektovat rozhodnutí a volbu uživatele

 

Základní činnosti (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • základní sociální poradenství (zdarma),
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Co si vzít na ambulantní odlehčovací službu s sebou

Léky

* Pravidelně užívané léky, které máte naordinované a nadávkované v lékovkách označené Vaším jménem.

Zdravotní a kompenzační pomůcky, pokud je používáte

* Brýle, naslouchadla, invalidní vozíky, chodítko, inkontinentní pomůcky.

 

 

Podmínky pro přijetí

K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, splnit kritéria cílové skupiny a zdravotní stav, který nevyžaduje trvalý dohled lékaře, dále pak využívat sociální službu dle zákona č.108/2006 Sb.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí odlehčovací služby

GDPR