Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum Cusanus

 

IMG_20200728_070634

"Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života. Nebo změní svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy." Ralph Waldo Emerson

Kontakt

Adresa:
Třída Maršála Malinovského 263,
Uherské Hradiště, 686 01
Telefon na ambulantní službu: +420 605 863 793
Telefon na terénní službu: +420 734 282 768
E-mail: cusanus@uhradiste.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Zdeněk Vávra, + 420 734 510 396

Provozní doba:
Ambulantní služba: Po – Pá 9:00 - 15:00
Terénní služba:  8:00 - 9:00, Čt 15:00 – 16:30

Informace o službě

Forma služby: ambulantní a terénní
Kapacita ambulantní služby: 5 uživatelů v daný okamžik
Kapacita terénní služby: 2 uživatelé v daný okamžik
Vznik zařízení: 1. 1. 2020
Registrační číslo: 1037676

Jsme částečně bezbariérové zařízení.

Poslání

Posláním NDC je poskytnout pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Službou chceme předcházet sociálnímu vyloučení, zhoršování životní situace uživatelů a motivovat je k postupnému začleňování do běžného života společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo rizikovým způsobem života. Osoby, které nejsou výše uvedenou situaci schopny řešit vlastními silami.

Principy služby

Zachování lidské důstojnosti
Individuální přístup
Ochrana soukromí

Cíle

Cíle služby vzhledem k uživateli

1. Stabilizace sociální situace uživatele v průběhu využívání služby.
2. Uživatel získá přístřeší.

Cíl služby vzhledem ke společnosti

Zmírnění dopadů bezdomovectví ve Zlínském kraji.

Základní činnosti služby

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. umožnění celkové hygieny těla,
2. pomoc při osobní hygieně;

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy. Uživatelé služby mají k dispozici kuchyni vybavenou běžnými spotřebiči.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Podmínky poskytování pobytové služby

K přijetí je zapotřebí, náležet do cílové skupiny, souhlasit s GDPR a uzavřít ústní smlouvu o poskytnutí sociální služby.

 

zlk_mpsv_uh_novy