Nízkoprahové denní centrum

ABC                                                                                                                                                                                                 "Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života. Nebo změní svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy." Ralph Waldo Emerson

 

 

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové      UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv      logo-ub_rastr-barva-rgb-maly

Kontakt

 • Adresa: Třída Maršála Malinovského 263, Uherské Hradiště, 686 01
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Zdeněk Vávra, + 420 734 510 396
 • E-mail: cusanus@uhradiste.charita.cz
 • Telefon na ambulantní službu: +420 605 863 793
  Telefon na terénní službu: +420 734 282 768

Provozní doba:

 • Ambulantní služba: PO -PÁ 9:00 - 15:00
 • Terénní služba: 8:00 - 9:00, ČT: 15:00 - 16:30

Informace o službě

 • Forma služby: ambulantní a terénní
 • Kapacita ambulantní služby: 5 uživatelů v daný okamžik
  Kapacita terénní služby: 2 uživatelé v daný okamžik
 • Vznik zařízení: 1. 1. 2020
 • Registrační číslo: 1037676

Jsme částečně bezbariérové zařízení.

Poslání                                                                                                                                                                                                 Posláním NDC je poskytnout pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Službou chceme předcházet sociálnímu vyloučení, zhoršování životní situace uživatelů a motivovat je k postupnému začleňování do běžného života společnosti.

Cílová skupina                                                                                                                                                                                        Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo rizikovým způsobem života. Osoby, které nejsou výše uvedenou situaci schopny řešit vlastními silami.

Principy služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Individuální přístup
 • Ochrana soukromí

Cíle

Cíle služby vzhledem k uživateli

 •  Stabilizace sociální situace uživatele v průběhu využívání služby.
 • Uživatel získá přístřeší.

Cíl služby vzhledem ke společnosti

Zmírnění dopadů bezdomovectví ve Zlínském kraji.

Základní činnosti služby

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Podmínky poskytování pobytové služby

K přijetí je zapotřebí, náležet do cílové skupiny, souhlasit s GDPR a uzavřít ústní smlouvu o poskytnutí sociální služby.