Hlavní motto: „Nezůstaňte sami“

 

Svépomocná skupina pro osoby s duševním onemocněním

Svépomocná skupina pro rodiny a blízké osob s duševním onemocněním

Skupiny se s podporou pracovníků Labyrintu rozvíjí od ledna 2015. Setkání probíhají pravidelně jedenkrát za měsíc. Jsou otevřené, což znamená, že se můžete připojit, i když se jich neúčastníte od začátku. Stačí, že se vás téma osobně týká a patříte do jedné z uvedených skupin. Termíny setkání jsou uváděny na webových stránkách OCHUH. Pro informace můžete kontaktovat pracovníky Labyrintu.

 

Účast je dobrovolná a zdarma.

Přidejte se, setkání s lidmi v podobné životní situaci Vám může nabídnout více, než si myslíte:

•             prostor - pro Vás a pro pravidelné setkávání s lidmi v podobné životní situaci

•             bezpečí - místo pro vyjádření všeho, o čem se jinde mluví těžko

•             blízkost - možnost najít si nové známé, společníky a třeba i přátele

•             informace  - z psychiatrické a psychoterapeutické oblasti

•             podporu a pomoc