Klub přátel duše a kávy

 

Ve čtvrtek 1.12. 2016 v 16:00 hodin jsme uvedli poslední přednášku letošního roku v našem Klubu přátel duše a kávy. Nyní proběhla na téma „O rodině z pohledu školní psycholožky“. Jako vždy jsme k přednášce paní psycholožky Mgr. Petry Miklášové napekli ve spolupráci s našimi klienty občerstvení sladké i slané a připravili pro návštěvníky voňavou kávu. Dozvěděli jsme se o práci školní psycholožky, o jejích možnostech, o školních trápeních dětí, které musí řešit, o vlivu rodiny na psychiku dětí a jiné. Mluvili jsme o duši dětí, učitelů i rodičů. Tento klub vznikl z myšlenky propojování a prolínání světa tzv. normálního a tzv. nenormálního.  Ale od začátku.

V centru sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním Labyrint se každodenně setkáváme se zkušenostmi nepochopení, o nichž hovoří naši klienti. Okolní svět je nechápe. Nezná jejich psychické utrpení, utrpení duševní nemoci. Nechápou je často i jejich nejbližší, rodina, přátelé a tak se člověk s duševní nemocí dostává do sociální izolace, do samoty. Naše práce spočívá mimo jiné také v rozvíjení komunikace směrem od našich klientů k okolnímu světu a směřuje svou snahou k začleňování psychicky nemocného mezi většinovou společnost. Jako jednu z nejtěžších komplikací při naší snaze poznáváme strach okolí z člověka s diagnózou duševní nemoci. Ovšem tento strach nemívá své kořeny v žitých zkušenostech, ale spíše v mýtech o psychicky nemocných přetrvávajících z minulých století. Dnešní podmínky psychiatrické péče a psychofarmakoterapie,  jakož i psychoterapie, vypovídají o psychicky nemocném úplně jinak. Hanlivý obraz tzv. „blázna“ je nebezpečím především pro samotné psychicky nemocné, kteří díky tomuto zkreslenému obrazu zažívají sociální odstrkování, nemožnost sebeuplatnění a začlenění se do společnosti a psychické utrpení plynoucí z jejich nemoci prožívané v samotě.

Klub přátel duše a kávy zpřístupňuje svět psychicky nemocných těm psychicky zdravějším. Témata, která jsme uvedli, obsahovala rozsáhlou škálu a zajímala širokou vrstvu obyvatel uherskohradišťska.  Vždy první čtvrtek v měsíci odpoledne se otevírají dveře Labyrintu i pro zájemce o dané téma z řad veřejnosti.

Témata, která proběhla:Snové malování, O neporozumění v komunikaci, Výklad snů z různých úhlů,  K čemu nám může být psychohygiena,  A zase ta psychosomatika, Ohrožuje nás reálně deprese?,  Hadi v oblecích aneb půvab korporátní psychopatie a O rodině z pohledu školního psychologa. Mezi přednášejícími byli psychoterapeut Michal Šalplachta,DiS., psycholog a psychoterapeut Mgr. Ladislav Muller, psycholožka Mgr. Petra Miklášová, psychiatr MUDr. Ladislav Polách, psychoterapeut Mgr. Piotr SlawomirWardecki, ale i pracovníci Labyrintu Mgr. et Mgr. Roman Mach, Mgr. Michaela Hubíková a arteterapeutka Bc. Lucie Šalplachtová.

V následujícím roce připravujeme další zajímavé přednášky. V lednu na téma Mindfulness – trénink všímavosti. Plánujeme hlubší přednášku na téma psychosomatika. Dozvíme se zajímavosti o tranzových stavech, o vývoji lidské psychiky v průběhu života, o partnerských vztazích a lásce, základy asertivity a je v plánu i téma na přání – Duševně nemocný v rodině – jak se chová a jak se k němu chovat.

Myslím si, že nabízená témata i kvalitní přednášející celkově vedou k rozvoji vědomostí o duši a navíc vždy v příjemné atmosféře a s dobrou kávou i občerstvením. Jste zváni i vy.

 

Lucie Šalplachtová

 

 

V rámci připravovaných aktivit bychom rádi zpřístupnili veřejnosti blíže nejrůznější témata  týkající se lidské duše, psychiky, psychického zdraví a nemoci, novinky z psychologie, psychoterapie, sociologie, psychiatrie atd. Navíc bychom chtěli v rámci klubu zprostředkovat veřejnosti zážitek arteterapie, dramaterapie nebo relaxace. Nad tématy se s účastníky budou zamýšlet odborníci z řad psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů z blízka i z dálky.

Plánované aktivity probíhají v prostorách Labyrintu. Vždy jeden čtvrtek v měsíci bude patřit setkání přátel duše a kávy. Začátek obvykle v 16:00 hodin, pokud není uvedeno jinak.

 

Pozvánka na aktuální přednášku

 

 

červen 2019

 

 

 

Změna programu vyhrazena 

Tento klub je určen zájemcům z veřejnosti – odborné i laické, které zajímá téma lidské psychiky, duševního zdraví a nemoci a jakékoliv jiné téma týkající se duše…a kávy.