Denní centrum sv. Ludmily

 

Kontakt

Adresa:    Velehradská třída 247, 686 01  Uherské Hradiště
Telefon:    572 540 592, 734 510 397

Telefon vedoucí: 734 864 570 
E-mail:     dcludmila@uhradiste.charita.cz 

Vedoucí:   Mgr. Lenka Ševčíková

Provozní doba

 • Po - Pá 7.30 hod - 14.00 hod

 

Informace o službě

Kapacita: 16 osob

Forma služby:ambulantní

Vznik střediska:1998

Registrační číslo:1963715

Zařízení je bezbariérové.

  

Poslání

Denní centrum sv. Ludmily v Uherském Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

Cílová skupina

 • osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením,
 • osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením)

Věková struktura uživatelů služeb

 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 70 let

 

Principy služby

1. respekt  - respektujeme práva a svobodné rozhodnutí uživatelů
2. aktivita a kreativita
3. individualita – respektujeme individuální potřeby všech uživatelů
4. podpora sebedůvěry – motivujeme, chválíme
5. diskrétnost – důvěrné informace jsou zachovávány

Cíle služby

Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostředím, získat  nové sociální dovednosti, dosáhnout co největší samostatnosti  a co nejvyšší úrovně začlenění se do společnosti.

 

Základní činnosti služby

 • a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny a základní péči o vlasy a nehty

2. pomoc při použití WC

 • b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování a odpovídající věku, zásadám

    racionální výživy a potřebám dietního stravování

2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 • c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského

    prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 • d) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (návštěva spol. akcí, výlety atd.).

 • e) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob (pracovní terapie, terapie vaření, nácvik sociálních dovedností a komunikace, pohybová relaxace atd.).

 • f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmům a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 


Dopravu do Denního centra sv. Ludmily a zpět domů lze zajistit ve spolupráci s dalším střediskem Oblastní charity Uherské Hradiště (Přeprava zdravotně handicapovaných osob). Ceny se řídí aktuálním sazebníkem.

Aktuální ceník poskytovaných služeb zde.

Leták Denního centra svaté Ludmily zde.

Souhlas GDPR ke stažení zde.

Nabízené služby jsou zpoplatněné dle Vyhlášky 505/2006, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

NEBUĎ SÁM, PŘIJĎ K NÁM!

Širokou nabídkou služeb Vám
umožníme prožití části
dne mimo obvyklý „stereotyp“ domova.

 

Bez názvu – 6