Výsledky sčítání Tříkrálové sbírky
4. února 2021 Rurika B

Výsledky sčítání Tříkrálové sbírky

Děkujeme všem, kteří se nevzdali a i přes zákaz tradičního koledování dům od domu našli způsob, jak sbírku ve svých obcích uskutečnit.Vybralo se neuvěřitelných 1 730 391,-Kč. 

Velké poděkování patří všem zúčastněným, dárcům, koledníkům, organizátorům i  těm, kteří nás podporovali modlitbou Všem z celého srdce děkujeme!