Přes nutnost uzavřít některá zařízení, Charita zajišťuje nezbytné služby dále
17. března 2020 Rurika B

Přes nutnost uzavřít některá zařízení, Charita zajišťuje nezbytné služby dále

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 239 ze dne 16. 3. 2020 je Charita Uherské Hradiště nucena uzavřít některé své ambulantní služby.

 Jedná se o Centrum sv. Ludmily, Terapeutickou dílnu Klíček, Centrum denních služeb pro seniory, Centrum sv. Sáry a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP. V těchto zařízeních dochází k vysoké fluktuaci klientů, což zvyšuje riziko šíření nákazy. Co se týká služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, byla uživatelům a jejich rodinám nabídnuta varianta poskytování ambulantní péče v Odlehčovací službě Pohoda v Kunovicích, která může až do 18 hodin převzít péči za rodinné příslušníky. Další alternativou je využití terénních služeb, které zajistí potřebnou péči přímo v bydlišti klienta. „Zaměstnance z uzavřených služeb budeme využívat k posílení terénních a pobytových služeb pro seniory především v oblasti zajištění nákupů a stravování, tak aby naši klienti přečkali tuto kritickou dobu pokud možno bez rizika nákazy“, sdělil zástupce ředitele Dalibor Jirásek. „Nařízení vlády také výrazně snížilo administrativní zátěž při uzavírání smluv, takže můžeme bez větších problémů zajistit služby i novým klientům, kteří je chtějí využívat pouze přechodně, což jsou například nákupy“ dodává Jirásek. .