OCHRANNÉ ROUŠKY PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ A MATKY S DĚTMI
9. března 2021 Rurika B

OCHRANNÉ ROUŠKY PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ A MATKY S DĚTMI

V pondělí v odpoledních hodinách jsme na naší Charitě přivítali velmi milou návštěvu. S darem v podobě 1600 ks respirátorů k nám zavítali Ondřej Benešík, poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro evropské záležitosti a Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště a rovněž poslanec Parlamentu ČR, spolu s uherskohradišťskou radní Zuzanou Vandame. Respirátory zde předali řediteli uherskohradišťské Charity Jiřímu Jakešovi a řediteli uherskobrodské Charity Petru Houšťovi. Obě spolupracující Charity se o ochranné pomůcky rozdělí podle momentálních nároků a potřeb jednotlivých uživatelů a žadatelů, mezi něž patří především sociálně slabé rodiny a matky samoživitelky s dětmi. Za dar oběma pánům poslancům mnohokrát děkujeme.