Legohrátky
6. března 2020 Rurika B

Legohrátky

Pracovnice Centra svaté Sáry si pro předem přihlášené uživatelské rodiny CSS přichystaly pestrý a zábavný program v době jarních prázdnin. To ocenili především rodiče, kteří své děti doprovázeli a pomáhali zejména menším dětem po celou dobu konání rodinné akce s názvem "Prázdninové legohrátky".

 Akce se zúčastnilo celkem 13 rodin, z toho bylo 15 dospělých a 26 dětí. Hned po příchodu všech zúčastněných byly srozumitelně předány organizační záležitosti a informace o průběhu akce ze strany vedoucí služby - Mgr. Horákové. Rodiče i jejich děti pozorně poslouchali a vyslechli všechny potřebné informace. Následovně byly uživatelské rodiny rozděleny do skupin, kterých se ujala pověřená pracovnice CSS. Ta s jednotlivými skupinami provedla nácvik důkladného mytí rukou mýdlem a vodou, poté došlo k ukázce mytí rukou dezinfekčním gelem jako prevence a snížení rizika nákazy u koronaviru. Děti se tak spolu se svými rodiči naučili doporučený způsob a techniku mytí rukou. Obdrželi také vytištěný návod mytí rukou. Zúčastněné děti se pak mohly těšit z hravého cvičení, kde si vyzkoušely řízenou rozcvičku spojenou s říkankami a písničkami. Rodiče je podporovali a fandili jim. Následoval tzv. psychomotorický chodník prostřednictvím balančních podložek a říčních kamenů, kde si děti procvičily hrubou motoriku. Rodiče opět sledovali a doprovázeli své děti při těchto činnostech. Děti dále stavěly komín z plastových kelímků, navlékaly CD na vařečku. Tímto si procvičily jemnou motoriku. Opět jim napomáhali rodiče. Pracovnice CSS umístily do prostoru skluzavku a dětský tunel, což ocenili zejména menší děti a jejich rodiče. Některé rodiny si vybraly spíše klidnější činnost, která byla cílena na rozvoj jemné motoriky, fantazie a estetického cítění. Jednalo se o modelování z plastelíny. Dětem pomáhali jejich rodiče, kteří dohlíželi na pracovní postup a úklid pracovního místa. Také společně konzultovali výrobek a volbu barev. V rámci další části programu akce pracovnice umístily stavební lego, kreativní stavebnici, do středu místnosti tak, aby bylo dostupné pro všechny děti. Děti se radovaly z barevných kousků lega a ihned se pustily do vytváření zajímavých výtvorů dle vlastní představivosti nebo modelářských návodů v papírové podobě. Zhotovené výrobky si děti odnesly s sebou domů. Každá uživatelská rodina byla odměněna sladkou odměnou v souvislosti s počtem skutečně zúčastněných dětí na akci CSS, dále balenou minerální vodou. Rodiny měly k dispozici rovněž drobné občerstvení po celou dobu konání akce. Zvláště bylo zaměřeno na dodržování pitného režimu při pohybových aktivitách. Pracovnice dohlížely na klidný průběh rodinné akce, podílely se na vytvoření harmonické a příjemné atmosféry a podpořily uživatele a jejich děti při zapojení se do sociálního a kulturního života společnosti. Došlo také k podpoře kontaktů rodiče s dítětem/dětmi. Vedly rodiče k aktivní spolupráci s dítětem, účasti na aktivitách společně. Tím docházelo k většímu semknutí rodičů a dětí. Uživatelské rodiny byly s průběhem akce Centra svaté Sáry velmi spokojené, někteří uživatelé dokonce přislíbili svou účast na příští akci CSS. 

IMG_2462   IMG_2608   IMG_2509