Rurika B

Rozloučení s paní Lidkou Bačákovou
8. dubna 2021 Rurika B

Rozloučení s paní Lidkou Bačákovou

Ve středu 31.3.jsme se v Domově pokojného stáří v Boršicích při příležitosti odchodu do důchodu (ani se nechce věřit, že už má na něj nárok), rozloučili s paní Ludmilou Bačákovou. Paní Lidka, jak se jí mezi děvčaty říkalo, byla u otevření tohoto domova v roce 2005 a za 16 let svého působení pomohla desítkám lidí prožít poslední roky života v klidu a v pohodě. Vždy usměvavá, kamarádská. Teď se bude věnovat rodině a především vnoučatům, aby se po rodičovské dovolené mohla do Charity vrátit její dcera. Věříme však, že paní Ludmila na "svůj" domov nezapomene, a když bude potřeba, pomůže také tam. Ještě jednou velký dík Lidko, za to, co jste pro Charitu udělala.

OCHRANNÉ ROUŠKY PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ A MATKY S DĚTMI
9. března 2021 Rurika B

OCHRANNÉ ROUŠKY PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ A MATKY S DĚTMI

V pondělí v odpoledních hodinách jsme na naší Charitě přivítali velmi milou návštěvu. S darem v podobě 1600 ks respirátorů k nám zavítali Ondřej Benešík, poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro evropské záležitosti a Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště a rovněž poslanec Parlamentu ČR, spolu s uherskohradišťskou radní Zuzanou Vandame. Respirátory zde předali řediteli uherskohradišťské Charity Jiřímu Jakešovi a řediteli uherskobrodské Charity Petru Houšťovi. Obě spolupracující Charity se o ochranné pomůcky rozdělí podle momentálních nároků a potřeb jednotlivých uživatelů a žadatelů, mezi něž patří především sociálně slabé rodiny a matky samoživitelky s dětmi. Za dar oběma pánům poslancům mnohokrát děkujeme.

Oznámení o zrušení benefičního koncertu pro Antonínek
16. února 2021 Rurika B

Oznámení o zrušení benefičního koncertu pro Antonínek

Informace o zrušení benefičního koncertu pro Antonínek

Očkování proti koronaviru v charitním domově v Hluku
9. února 2021 Rurika B

Očkování proti koronaviru v charitním domově v Hluku

V Charitním domově v Hluku proběhlo v pátek 5. února v odpoledních hodinách očkování proti nákaze Covid-19. Očkovaná byla drtivá většina seniorů a někteří zaměstnanci. Do Charitního domova přijela paní MUDr. Veronika Písková z Uherskohradišťské nemocnice se svým očkovacím týmem. Všichni byli velmi profesionální a moc milí. Po očkování neměl nikdo žádné nežádoucí projevy. Kéž by nás tato vakcína uchránila od opakované nákazy v našem domově.

Charitní domov Hluk - CO POTŘEBUJEME?
9. února 2021 Rurika B

Charitní domov Hluk - CO POTŘEBUJEME?

Charitní domov Hluk - CO POTŘEBUJEME?

Výsledky letošní netradiční tříkrálové sbírky
6. února 2021 Rurika B

Výsledky letošní netradiční tříkrálové sbírky

Výsledky letošní netradiční tříkrálové sbírky

Výsledky sčítání Tříkrálové sbírky
4. února 2021 Rurika B

Výsledky sčítání Tříkrálové sbírky

Děkujeme všem, kteří se nevzdali a i přes zákaz tradičního koledování dům od domu našli způsob, jak sbírku ve svých obcích uskutečnit.Vybralo se neuvěřitelných 1 730 391,-Kč. 

Návštěvy v Domově pokojného stáří Boršice
2. února 2021 Rurika B

Návštěvy v Domově pokojného stáří Boršice

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE – PODMÍNKY OD 8.2.2021 Návštěvní doba je stanovena 3 dny v týdnu = středa, sobota, neděle od 13,00 do 17,00 hodin pouze pro předem nahlášené návštěvy, které jsou povinny se nahlásit dopředu na tel. 602 381 821. Jinak nebude návštěva umožněna. Návštěva musí mít nos i ústa zakryta respirátorem FFP2 po celou dobu návštěvy, pouze rouška je nedostačující. - Návštěva bude umožněna v případě, že se osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; - Každá předem objednaná návštěva zazvoní dole u vchodu venku a vyčká příchodu pracovníka, nevstupuje do budovy, nos a ústa bude mít zakryta respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu - Každá návštěva má možnost si přinést potvrzení o svém negativním testu na covid-19 – nesmí být starší 48 hodin – po předložení potvrzení je návštěva umožněna - Každá návštěva má možnost se nechat otestovat v našem zařízení – o této skutečnosti musíme být předem informováni – test se provádí výtěrem z nosohltanu a výsledek je do 15 minut – pokud je výsledek negativní – je návštěva umožněna – návštěva vyplní čestné prohlášení o souhlasu s provedením testu - U návštěvníků, kteří již prodělali covid-19, a od pozitivního testu neuplynulo 90 dní, se nemusí prokazovat negativním testem, musí mít u sebe však potvrzení od lékaře, že od jejich pozitivního testu neuplynulo 90 dní – po předložení potvrzení bude návštěva umožněna

Magický jeden milion korun je pokořen!
27. ledna 2021 Rurika B

Magický jeden milion korun je pokořen!

I v této složité době je štědrost dárců obdivuhodná.

Už máme víc než půl milionu korun!
21. ledna 2021 Rurika B

Už máme víc než půl milionu korun!

Máme velkou radost, že sčítání kasiček pokořilo půl milionu korun!