IMG_3069

Jarní prázdniny jsme přivítali akcí Centra sv. Sáry, která se uskutečnila v úterý 10. 3. 2015 v prostorách Orlovny v Uherském Hradišti. Akce pro rodiny s dětmi byla tematicky zaměřená na retro hry, které dnešní děti často neznají. Proto jsme děti seznámili s těmito aktivitami, do retro her se se zájmem zapojili také rodiče dětí.

V rámci programu jsme vytvořili čtyři stanoviště, která byla zaměřena na určitý typ aktivit. Účastníci akce se proto mohli zapojit do deskových her u stolu, skupinových her, míčových a sportovních her. V rámci deskových her u stolu si děti zahrály tzv. Mikádo, Domino, Kloboučku hop, pexeso, kvarteto apod. U míčových her si děti zahrály školku s míčem o zeď a hru na osla. Zájem byl také o sportovní hry, kde si účastníci vyzkoušeli tanec s kruhem, školku se švihadlem, hru Chodí pešek okolo a došlo i na přetahování lanem. U skupinových aktivit si děti zaskákaly panáka a učily se nejrůznější říkanky spojené s pohybovými prvky (Čáp ztratil čepičku aj.). Na závěr programu se uskutečnily další skupinové a pohybové hry v kruhu a další. Podle dětských úsměvů a spokojenosti rodičů hodnotím akci Pojď si hrát aneb HRY NAŠICH MAMINEK za vydařenou. Děti si s sebou na památku odnesly pamětní lístky a drobnou odměnu.

Velký dík patří dobrovolníkům při Oblastní charitě v Uherském Hradišti, kteří pořádanou akci podpořili svou přítomností a pomocí.

Akce se zúčastnilo celkem 30 lidí spolupracujících se SASRD CSS. Z toho 20 dětí a 10 dospělých.

 

 

Clogo ZK - na bílý podklad_2MGentrum sv. Sáry je financováno z rozpočtu Zlínského kraje v rámci prgramu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 a v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015.