sara1 Letošní rok byl významným milníkem v činnosti služby Centra svaté Sáry při Oblastní charitě  Uh. Hradiště. Středisko oslavilo první půlkulaté výročí. S pracovníky Centra svaté Sáry se lidé z Uherského Hradiště a blízkého okolí mohou setkávat již pět let. Tato sociálně aktivizační služba  pomáhá rodinám bydlícím v ORP Uherské Hradiště a mají v péči alespoň jedno dítě do věku 18 let. „Pokud se rodina či osamělý rodič s dítětem, dostane do těžké životní situace,  kterou již nedokáže sám řešit, jsou tady kvalifikovaní a erudovaní pracovníci Centra svaté Sáry, kteří jsou vždy připraveni k individuální pomoci“, přiblížila alespoň zlomek činnosti služby vedoucí střediska Božena Horáková. Výročí Centrum svaté Sáry oslavilo nejen v kruhu spolupracovníků  a výborných kolegů Oblastní charity Uh. Hradiště, ale i se zástupci dalších institucí. Za dobu působení jejich služby se okruh spolupracujících institucí velmi rozšířil. „S radostí mohu kvitovat velmi vstřícný přístup k pracovnicím Centra sv. Sáry nejen na jednotlivých odděleních Městského úřadu v Uherském Hradišti, ale máme navázanou dobrou spolupráci i s dalšími organizacemi, které jsou městem podporovány“, ocenila vedoucí střediska. Den otevřených dveří, který se uskutečnil v úterý 13. října, se nesl v duchu ohlédnutí za pětiletým působením služby v našem regionu. PowerPointovou prezentaci doplnila výstava fotografií z terénní práce. Nechyběly ani obrázky dětí uživatelů služby, 

které se všem velmi líbily. Vše bylo doplněno výkladem pracovnic Centra a prohlídkou veškerých

prostor služby. Při návštěvě této akce se podařilo mimo prezentace naší služby i setkání lidí,  kteří doposud neměli  možnost se poznat a v přátelském prostředí spolu mohli pohovořit. „I v tomto vidím veliký smysl  pořádání těchto akcí a jsem velmi ráda, že se to v tento den nadmíru podařilo. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem návštěvníkům Dne otevřených dveří Centra svaté Sáry, za jejich čas a zájem o naši práci. Velké poděkování patří také mým skvělým spolupracovnicím, bez jejichž obětavosti by nebyla služba takovou, jakou je“, prohlásila vedoucí Centra svaté Sáry Božena Horáková. O velkém úspěchu a zájmu o akci svědčí spousty zápisů v knize návštěv, kde se nešetří chválou a uznáním. 

 

sara4sara3

 

 

 

 

 

Clogo ZK - na bílý podklad_2MGentrum sv. Sáry je financováno z rozpočtu Zlínského kraje v rámci prgramu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 a v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015.