Centrum svaté Sáry oslavilo pět let své činnosti

„Sami cítíme, že to co děláme je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka nebyla“. (Matka Tereza)

Centrum svaté Sáry, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – jedno z devatenácti středisek Oblastní charity v Uherském Hradišti. Bylo založeno 1. června 2010. Jeho prvním působištěm bylo Moravní nábřeží v hradišťských Rybárnách. Středisko vzniklo na podporu rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Cílem bylo znovuobnovení zdravého fungování rodiny s příznivým dopadem na vývoj dítěte. O celkem 12 uživatelských rodin z ORP Uherské Hradiště se staraly 4 pracovnice. Mimo práci pro uživatelské rodiny se věnovaly propagaci služby a osvětě o sociální službě.  V tomto personálně početním složení byla realizována veřejná zakázka „Zajištění sítě služeb typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Zlínském kraji III“ v rámci projektu „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“. Zakázka trvala od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012.

Díky propagaci v minulém roce, tj. 2010, počet rodin v roce 2011 narostl na číslo 46 při stejném počtu pracovníků. Vzniká také nové logo služby.

V druhé polovině roku 2012 se tým Centra sv. Sáry navýšil na 5 zaměstnanců - 3 sociální pracovnice a 2 pracovnice v sociálních službách. Novou vedoucí se stává Mgr. Vladimíra Lukášová, DiS. V tomto roce jsme poskytly službu 56 rodinám se 124 dětmi.  Při terénní práci jsme za rodinami jezdily do Uherského Hradiště a 21 přilehlých obcí a najezdily při tom tisíce kilometrů.

Rok 2013 byl rokem plných změn. Centrum svaté Sáry se stěhuje do nových prostor v Uherském Hradišti na Studentské náměstí 1531. Od 1. 1. 2013 jsme v rámci veřejné zakázky zařazeni do projektu „Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“. Tým se dvojnásobně rozrostl – máme celkem 9 pracovníků - 6 sociálních pracovníků a 3 pracovníky v sociálních službách. Počet rodin se zvýšil na 95 s 193 dětmi. Kromě Uherského Hradiště jsme jezdily do 27 obcí ORP Uherské Hradiště. V tomto roce se nám podařilo nalézt 4 rodinám lepší bydlení a 5 uživatelům vhodné zaměstnání. Ve 2 rodinách se díky spolupráci se SASrd podařilo zlepšit školní prospěch u dětí. Nedílnou součástí služby je i pořádání akcí, kterých se s oblibou v hojném počtu účastní naše uživatelské rodiny.

Na začátku září 2014 dochází ke změně na pozici vedoucí. Tou se stává Mgr. Božena Horáková. Počet pracovníků zůstává stejný, 7 sociálních pracovníků a 2 pracovnice v sociálních službách.

31. 12. 2014 končí projekt „Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“.  Během tohoto roku jsme pomohly 100 rodinám se 195 dětmi. Autem jsme najezdily téměř 20 000 km v Uherském Hradišti a 31 přilehlých obcích. 10 rodinám se podařilo nalézt bydlení a zaměstnání. V pravidelné školní přípravě došlo v 6 rodinách ke zlepšení školního prospěchu.

V roce 2015 už nejsme financováni z projektu Evropské Unie. Máme 99 uživatelských rodin se 159 dětmi. Jezdíme za nimi do Uherského Hradiště a 34 přilehlých obcí. V tomto roce se nám podařilo 7 rodinám nalézt bydlení, 10 uživatelům najít zaměstnání, v 5 rodinách zlepšit školní prospěch dětí, u 2 rodin splnit hlavní cíl OSPOD.

Do konce roku 2015 jsme pro naše rodiny uspořádaly celkem 5 akcí - Pojď si hrát aneb Hry našich maminek, Cestujeme na Horňácko, Za pokladem do Kovosteelu, Vysmáté dopoledne ve Smajlíkově a Kdopak by se čerta bál.

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“ ( Charles Dickens)