Milí koledníci Tříkrálové sbírky,

srdečně vás zdravím jménem Tříkrálového týmu Charity Uh. Hradiště a děkuji, že jste naplnili své poslání a přinesli jste lidem do jejich domovů Boží požehnání, lásku a radost.

Stále hledáme pro Uherské Hradiště koledníky do 15 let. Aby přišli malí koledníci do všech domů a domácností v Uherském Hradišti, potřebujeme 20 až 30 nových dětí. Proto přicházíme s výzvou - Staň se Tříkrálovým misionářem.

Stát se Tříkrálovým misionářem není těžké. Stačí, když během tohoto roku oslovíte, pozvete a přivedete nového spolužáka nebo kamaráda pro Tříkrálové koledování v roce 2020.

Když se vám to podaří, napište na e-mail: hana.reichsfeld@uhradiste.charita.cz nebo mně zatelefonujte na tel. číslo 731 697 236. Do e-mailu uveďte svoje jméno, příjmení a kontakt na vás a stejně tak jméno a příjmení nového koledníka, kterého jste získali pro koledování.

Na webu Charity Uh. Hradiště najdete banner s obrázkem Staň se Tříkrálovým misionářem, kde můžete sledovat, jak se vám daří být misionáři a přivádět nové koledníky.

Během Tříkrálové sbírky 2020 představíme v kostele sv. Františka Xaverského Tříkrálové misionáře a jejich nové koledníky a předáme jim odměnu.

Ze srdce vám přeji, aby vás provázel „věčný misionář“, Duch svatý a abyste zakusili radost z toho, že přijmout Pána v pravdě znamená předávat ho dál.

Hana Brigita Reichsfeld

pastorační asistentka Charity UH