Terapeutická dílna Klíček


  • Tel.: 731 680 539
 
Františkánská 332, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Bc Bittnerová Jitka, Bc. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Posláním služby Terapeutická dílna Klíček, která je určená lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život. Tato podpora je poskytována v ambulantní službě.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bečičková Ludmila - pracovnice v sociálních službách Bc Bittnerová Jitka, Bc. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Kolajová Žaneta - pracovnice v sociálních službách Poláková Katharina, Bc. - sociální pracovnice Ing. Prachař Jan, PhD - pracovník v sociálních službách