Středisko pro farnosti a dobrovolnictví


  • Tel.: 731 697 236, 731 405 533
 
Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Reichsfeld Hana, Mgr. - vedoucí, koordinátor Tříkrálové sbírky

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

 "Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb. "Mons. Jan Graubner


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ondráčková Marie, Ing. - SFD asistent Reichsfeld Hana, Mgr. - vedoucí, koordinátor Tříkrálové sbírky