Labyrint


  • Tel.: 733 741 782
  • labyrint225/225uhradiste.charita.cz
 
Masarykovo náměstí č. 157/158, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Mach Roman, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Labyrint

 

Masarykovo náměstí č. 157/158 /Atrium/, Uherské Hradiště, 686 01

Vedoucí zařízení: Mgr. et Mgr. Roman Mach, DiS.

Telefon vedoucí pracovník: 606 741 808

Telefon do kanceláře: 733 741 782

E-mail:labyrint@uhradiste.charita.cz

 

Další telefonní kontakty:

Iva Krejčiříková - 734 510 399

Veronika Strapinová - 731 144 384

Lucie Šalplachtová - 734 510 398


Poslaní:  
Labyrint nabízí lidem z cílové skupiny podporu zvládat negativní důsledky jejich znevýhodnění a žít /i s ním/ život spokojeni a lépe. Jsme sociální služba, která nabízí aktivity ambulantní a terénní formou, bezplatně.

Cíl služby:
Naším cílem je člověk, který žije spokojený a přínosný život, má naději i přes omezení způsobené onemocněním, a který znovu získal osobní sílu a důstojné místo ve společnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Černá Karin, Mgr - sociální pracovnice Malůšová Eva - pracovnice v sociálních službách,aktivizační pracovnice Strapinová Veronika - pracovnice v sociálních službách,kontaktní pracovnice Krejčiříková Iva - pracovnice v sociálních službách,kontaktní pracovnice Šalplachtová Lucie, Bc. - jiná odborná pracovnice - arteterapeutka Mach Roman, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Paichlová Kristýna, Bc. - sociální pracovnice Trubáková Simona, Bc. - sociální pracovnice