Domov pokojného stáří Boršice


  • Tel.: 572 501 609, 602 381 821
  • domov.borsice909/909uhradiste.charita.cz
 
Stoprounská 274, Boršice, 687 09 Vedoucí služby: Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Domov pokojného stáří Boršice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bačáková Ludmila - pracovník v sociálních službách Bartoňová Kateřina, Bc. - zdravotní sestra Brhelová Tereza - zdravotní sestra Cukrová Miriam - pracovnice kuchyň Červenková Dana - pracovník v sociálních službách Dostálová Monika - pracovnice v sociálních službách Bc Dvouletá Karla, Bc. - pracovník v sociálních službách Grebeňová Bohunka - pracovnice v sociálních službách Hamříková Olga - pracovník v sociálních službách Kmentová Martina - pracovnice v sociálních službách Kozielová Zdeňka - pracovnice úklidu Krsičková Světlana - pracovník v sociálních službách Maněk Libor - technický/provozní pracovník Mlsová Stanislava, Bc. - zdravotní sestra Mrázková Zdeňka - vrchní setra Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Polýnek Michal - pracovník v sociálních službách Sluková Dagmar - pracovnice v sociálních službách Ulbrichová Simona - pracovník úklid Valáriková Iveta - pracovník v sociálních službách Vaculíková Ludmila - pracovník v sociálních službách Chovancová Julie, Mgr. - vedoucí zařízení