Charitní domov Hluk - odlehčovací služba


  • Tel.: 572 508 417, 606 714 433
 
Sokolská 1408, Hluk, 687 25

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Pedikůra, holička...

Posláním odlehčovací služby je poskytování přechodného pobytu a s tím související podpory a pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Těmto osobám je poskytována trvalá péče v jejich přirozeném prostředí a odlehčovací služba má umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Elbensteinerová Jarmila - pracovnice v sociálních službách Hanáčková Anna - pracovnice v sociálních službách Jančářová-Šramhauserová Renata - vedoucí zdravotní sestra Kadlčková Věra - pracovnice v sociálních službách Mgr. Kandrnálová Jarmila - zdravotní sestra Kotačka Jiří - údržbář Krsičková Anežka - pomocnice,rehabilitační zdravotní sestra Krsičková Anežka - pomocnice,rehabilitační zdravotní sestra Kučerová Olga - pracovnice v sociálních službách Malůšková Eva, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Malůšová Marie - pomocnice Mitáčková Jarmila - pracovnice v sociálních službách Nemravová Anna - pomocnice Nemravová Barbora - zdravotní sestra Nemravová Petra - pracovnice v sociálních službách Ollari Piroska, Bc. - sociální pracovník Ondrová Božena - pracovnice v sociálních službách Pančíková Stanislava - aktivizační pracovnice Sikorová Bronislava - aktivizační pracovnice Skučková Alena - zdravotní sestra Škopíková Petra - pomocnice Škrabalová Alena - pomocnice Štipčáková Anna - pracovnice v sociálních službách Žemlová Marie - pracovnice v sociálních službách