Centrum svaté Sáry


  • Tel.: 606 641 980
 
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Horáková Božena, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovníky formou:

  • terénní – návštěvou pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
  • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři či konzultační místnosti Centra sv. Sáry

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc Durníková Petra, Bc. - sociální pracovnice Horáková Božena, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Bc Horáková Petra, Bc. - sociální pracovnice Juráková Martina, Bc. - sociální pracovnice Bc. Marečková Eva, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice Nekardová Pavla, Mgr. - sociální pracovnice Sovišová Lenka, Bc. - pracovnice v sociálních službách Vařáková Jitka, Mgr. - sociální pracovnice Zemková Jarmila, Ing. - pracovnice v sociálních službách