Centrum osobní asistence


  • Tel.: 572 151 454, 723 702 153
 
Moravní nábřeží 81, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí služby: Strýčková Martina, Mgr. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
POPIS SLUŽBY:
Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci lidem se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta takové úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránily zdravotní problémy.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Klečková Milada - pracovnice v sociálních službách Odstrčilíková Martina - pracovnice v sociálních službách Stuchlíková Ivana - pracovnice v sociálních službách Šnajdrová Magdaléna - pracovnice v sociálních službách Vráblová Jarmila - sociální pracovnice,pracovnice v sociálních službách Rašková Alena - pracovník sociálních služeb Kaňovská Magdaléna - pracovník sociálních služeb Raisiglová Irena - pracovník v sociálních službách Miskovičová Lenka - pracovnice v sociálních službách Strýčková Martina, Mgr. - vedoucí zařízení Matuštíková Sylva - pracovník sociálních služeb Lavická Helena - pracovník sociálních služeb Silný Antonín - pracovník sociálních služeb Čevelíčková Eva - pracovník sociálních služeb Kamarádová Kateřina - pracovník sociálních služeb Kročová Alena - pracovník sociálních služeb Šnajdrová Nikola - pracovnice v sociálních službách