Bc. Marečková Eva, DiS.

  • Tel.: 730 585 911

Organizace:


Seznam zařízení:

Centrum svaté Sáry - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Centrum svaté Sáry - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice