Kostka Josef, Mgr. et BcA

  • vedoucí zařízení, sociální pracovník

Organizace:


Seznam zařízení:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Seznam služeb:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP - vedoucí zařízení, sociální pracovník