Půjčovna kompenzačních pomůcek

Velehradská třída 181, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Zámečníková Blanka - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Zámečníková Blanka - vedoucí zařízení

Seznam služeb: