Labyrint

Masarykovo náměstí č. 157/158, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Mach Roman, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník
  • Tel.: 733 741 782
  • labyrint670/670uhradiste.charita.cz
 
Poslaní:
Labyrint nabízí lidem z cílové skupiny podporu zvládat negativní důsledky jejich znevýhodnění a žít /i s ním/ život spokojeni a lépe. Jsme sociální služba, která nabízí aktivity ambulantní a terénní formou, bezplatně.

Cíl služby:
Naším cílem je člověk, který žije spokojený a přínosný život, má naději i přes omezení způsobené onemocněním, a který znovu získal osobní sílu a důstojné místo ve společnosti.
Charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Malůšová Eva - pracovnice v sociálních službách,aktivizační pracovnice Strapinová Veronika - pracovnice v sociálních službách,kontaktní pracovnice Krejčiříková Iva - pracovnice v sociálních službách,kontaktní pracovnice Šalplachtová Lucie, Bc. - jiná odborná pracovnice - arteterapeutka Mach Roman, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Paichlová Kristýna, Bc. - sociální pracovnice Černá Karin, Mgr - sociální pracovnice Trubáková Simona, Bc. - sociální pracovnice

Seznam služeb: