Denní centrum sv. Ludmily

Velehradská třída 247, Uherské Hradiště, 686 01
  • Tel.: 572 540 592, 734 510 397
  • dcludmila935/935uhradiste.charita.cz
 
Charita Uherské Hradiště

Seznam lidí:

Ševčíková Lenka, Mgr. - vedoucí zařízení,sociální pracovník Dohnalová Jana - pracovník v sociálních službách Matějková Hana, Dis. - pracovník sociálních služeb Lukáčová Martina, Bc. - pracovník sociálních služeb Pecháčková Yvona - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: