Chráněné bydlení Ulita

Velehradská třída 246, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Kaňovská Lenka, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice

Seznam lidí:

Kaňovská Lenka, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovnice Dočkalová Martina - pracovnice v sociálních službách Brucknerová Romana, Bc. - sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách Schönová Libuše - pracovnice v sociálních službách Velecká Eva - pracovnice v sociálních službách