Azylové bydlení Cusanus

Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Seznam lidí:

Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Omelková Marie - pracovnice v sociálních službách Šuránková Eva - pracovnice v sociálních službách Dočekalová Jana, Mgr. - sociální pracovník Veselý Dušan - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb: