Ustanovení prvního farního střediska

Autorkou fotografií je Lenka Fojtíková.