Pastorační asistentka Charity Uherské Hradiště

 

15MM5135

 

 

 

Mgr. Hana Brigita Reichsfeld

Tel.: 731 697 236

hana.reichsfeld@uhradiste.charita.cz

Posláním charity je šířit nezištnou lásku vůči bližním bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti nebo vyznání. S naší činností jsou neodmyslitelně spjaty základní křesťanské hodnoty. Duchovní péče je tak integrální součástí charitní činnosti.

 

 

Duchovní služba v charitě Uherské Hradiště

 • podpora duchovního rozměru charitní práce
 • návštěva nemocných pacientů, zprostředkování svátostí
 • setkávání se s pracovníky a klienty v jednotlivých charitních zařízeních
 • zajišťování přednášek a seminářů s duchovní tématikou
 • přednášky - Etický kodex Charity ČR
 • zajišťování duchovních obnov pro charitní zaměstnance
 • vedení duchovních setkávání zaměstnanců Charity
 • spolupráce s děkanem Uh. Hradiště
 • spolupráce s nemocničním kaplanem Uh. Hradiště
 • spolupráce s Farními středisky Charity na Uherskohradišťsku
 • podpora spolupráce mezi Charitou a farnostmi uherskohradišťského děkanátu
 • poskytování informací duchovním správcům uherskohradišťského děkanátu o činnosti Charity
 • zajišťování charitních bohoslužeb
 • duchovní rozhovory
 • modlitby za Charitu

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!