Něco málo z historie.....

 

 

Chráněná dílna byla založena v roce 1995 jako jeden z projektů Oblastní charity Uherské Hradiště s cílem poskytovat služby lidem se zdravotním postižením. Vytvořily se tak pracovní místa v šicí a košíkářské dílně pro lidi se zdravotním postižením typu neslyšící, nevidomý, lidé trpící epilepsií , pooperačními a poúrazovými trvalými následky.
     Chráněná dílna byla k 1.1.2010 převedena pod společnost LIDUMILA s.r.o., která  byla zřízena Oblastní charitou Uherské Hradiště s účastí Arcidiézní charity Olomouc. Posláním této dílny je umožnit zaměstnání co největšímu počtu osob s tělesným postižením, kterým bylo přiznáno zdravotní znevýhodnění. Práce v chráněné dílně je pro většinu našich pracovníků se zdravotním postižením jediným zdrojem jejich příjmů. Ztráta tohoto zaměstnání by pro ně znamenala nejen ztrátu příjmů, ale i vyřazení ze socio-kulturního života

V současné době pracuje v chráněné dílně 21 zaměstnanců z toho 19 se zdravotním postižením. Šicí dílna zaměstnává převážně neslyšící.

Košíkářská dílna byla zrušena a v jejich prostorách vznikla dílna pro dva vyšívacími automaty. Máme dva obchůdky jeden v Uh. Hradišti v Otakarově ulici a druhý společně s Charitou Strážnice v Olomouci, Třída Prvního máje.

V říjnu 2015 se dílna přestěhovala do nových větších prostor na ulici Svatováclavskou 433. Ve větších prostorách plánujeme rozšíření výroby, jednalo by se o nový projekt. Chtěli bychom vytvořit nová pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením.

 

Náš E-shop

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás!