Žehnání prostor Denního centra sv. Ludmily

Žehnání prostor Denního centra sv. Ludmily

Začátkem nového roku 2017 proběhlo v našem Denním centru sv. Ludmily setkání s otcem děkanem Josefem Říhou.

Otce jsme požádaly, zda by bylo možné požehnat prostory našeho centra, kde se scházíme a rovněž předat požehnání milým uživatelům a obětavým pracovníkům. Otec J. Říha naše přání vyslyšel. Setkání proběhlo ve velmi srdečném a neformálním duchu, otec si s uživateli velmi rozuměl a našli spolu mnoho společných témat k rozhovoru a to nejen z oblasti duchovní.