Zahájení Tříkrálové sbírky

Zahájení Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka byla i v letošním roce zahájena tradičně tříkrálovým průvodem ulicemi města Hradiště.

V pátek 4. Ledna se vydal tříkrálový průvod od budovy Charity Uherské Hradiště směrem k centru města. Průvod vedli tři králové na koních a v letošním roce je nově doplnil majestátní velbloud Paša. Protože ctíme tradice a rádi je podporujeme a především obnovujeme, tak jsme neváhali a obnovili tradici zastavení tříkrálového průvodu u budovy Základní  umělecké školy, kde jsme si společně s dětmi zazpívali koledy. Další cesta vedla k rodině Červenáků a Stanclů, kde velbloud předvedl, že je nejen ozdobou průvodu, ale také “ dopravním prostředkem“. Další zastávka průvodu byla u městského úřadu, kde jezdecké uměn na velbloudu vyzkoušel i starosta města pan Stanislav Blaha.

Průvod byl tradičně zakončen na místní faře u otce Josefa Říhy. Následující den většina účastníků průvodu opět vyjde do ulic, tentokrát v místech svých bydlišť. Ať tedy Bůh žehná všem koledníkům, které v následujících dnech budeme potkávat v ulicích či přímo na prahu svého domova.

Fotogalerie zde.