Vzpomínání v knihovně

Vzpomínání v knihovně

Výstavu historických fotografií Starého Města s názvem „Tak šel čas…“ navštívili senioři z CDS. Fotografie zapůjčené od místních obyvatel a dále ze sbírky Slováckého muzea si senioři mohli prohlédnout v prostorách Městské knihovny ve Starém Městě. 

Poutavé černobílé snímky byly tak vhodným prostředkem k oživení vzpomínek seniorů na historickou podobu známých částí tohoto města např. Schilderův mlýn, vila bratří Mayů nebo sportovního areálu na Širůchu. Na snímcích byly k vidění také výjevy z běžného života lidí, ale zobrazovaly i méně příjemné události, jako byly např. povodně. Na závěr měli senioři také možnost shlédnout několik odborných publikací věnovaných právě historii Starého Města či Uherského Hradiště. Touto cestou bychom chtěli poděkovat pracovnicím místní knihovny za milé pozvání a příjemně strávený čas.

 

Pavlína Šmerdová, DiS.