Vzpomínání na zimu

Vzpomínání na zimu

Výstavu Slováckého muzea s názvem „Zima na Slovácku,“ která přibližuje zvyky a pracovní činnosti, kterým se v minulosti věnovali lidé z tohoto regionu v čase adventním a vánočním, navštívili také senioři z CDS.

Poutavé zpracování výstavy přímo vybízelo k oživení jejich vlastních vzpomínek na obyčeje spojené se zimním časem, ať už se jednalo o přástky, draní peří či zabijačky, které byly také navíc příležitostí ke společnému setkávání. Nechyběly zde ani zmínky o tradicích spojených se Štědrým dnem (s ukázkou štědrovečerního stolu), svátkem sv. Štěpána, Tříkrálovým koledováním či svátkem sv. Lucie. Senioři si tak z výstavy odnesli nevšední zážitek.

Pavlína Šmerdová, DiS.