Vznikly nové odlehčovací služby pro obyvatele našeho regionu

Charita Uherské Hradiště vychází vstříct nejen osobám o které je pečováno, ale i těm, kteří o své blízké pečují.

S příchodem nového roku vznikly dvě nové odlehčovací služby pro občany našeho regionu.

Ambulantní forma Odlehčovací služby Pohoda sídlí v obci Boršice a Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky působící přímo v domácím prostředí občana, má své sídlo v Uherském Hradišti.

Obě formy odlehčovací služby jsou určeny všem občanům, kteří pečují o osobu blízkou v jejím přirozeném domácím prostředí a potřebují v této péči na chvíli vystřídat, odpočinout si, anebo vyřídit si osobní záležitosti.

Služba je nabízena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, žijící na území Uherskohradišťska.

Bližší informace a kontakt naleznete na Terénní odlehčovací služba svaté Hedviky a Odlehčovací služba Pohoda.