Vzniklo páté Farní středisko

Vzniklo páté Farní středisko

V sobotu 17.3.2018 byla ve Starém Městě v kostele Sv. Ducha, jehož správcem je P. Miroslav Suchomel, velká slavnost. Bylo založeno další již páté Farní středisko dobrovolníků.

Patronem Farního střediska se stal svatý Archanděl Michael, kterému je též zasvěcen místní původní kostel.

Na slavnost přijel uherskohradišťský děkan P. Josef Říha a při mši svaté předal Jmenovací dekret Janě Němcové, kterou tímto jmenoval a ustanovil vedoucím Farního střediska sv. Archanděla Michaela ve Starém Městě. Také vedoucí Střediska pro farnosti a dobrovolnictví při Oblastní charitě v Uh. Hradišti Mgr. Hana Brigita Reichsfeld promluvila k přítomným a seznámila věřící s posláním farních středisek.IMG-20180318-WA0001

Na závěr ředitel Charity ing. Jiří Jakeš přítomné pozdravil a poprosil je o modlitbu pro celé charitní dílo.

Děkujeme P. Miroslavovi Suchomelovi za jeho velkou podporu při zakládání Farního střediska a přejeme mu, nové vedoucí Janě Němcové i celé farnosti, Boží milost a požehnání v uskutečňování tohoto díla, aby se na nich naplnila slova, která zazněla v evangeliu toho dne:

IMG_20180319_105955_resized_20180319_110046035

 

 

 

 

"PŘIŠLA HODINA, ABY BYL OSLAVEN SYN ČLOVĚKA . . . 
pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. . . .
 
KDO MNĚ CHCE SLOUŽIT , AŤ MĚ NÁSLEDUJE,
a kde jsem já, tam bude i můj služebník.
Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. . . .
 
VŽDYŤ PRO TUTO HODINU JSEM PŘIŠEL.
Otče, oslav své jméno.
Z nebe zazněl hlas:
OSLAVIL JSEM A JEŠTĚ OSLAVÍM. (Jan 12kap)