Volný byt v Domě s chráněnými byty Nedachlebice

Oznamujeme případným zájemcům, že se uvolnil byt v Domě s chráněnými byty Nedachlebice.

 Byt je určen pro osoby se sníženou soběstačností, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je v Domě s chráněnými byty Nedachlebice poskytována ve všední dny od 7 do 19h., o víkendu od 7 do 17h. Bližší informace obdržíte na tel. čísle 572 588 234 (Obecní úřad Nedachlebice) nebo na tel. čísle 725 520 984 (sociální pracovnice Mgr. Vašíčková).